Analýza epidemiologickej situácie v okrese za 46. kal.t. 2023

Kód dg. Diagnóza počet
A040 Infekcia enteropatogénnymiEscherichiacoli 1
A080 Rotavírusováenteritída 1
B001 Herpetickovírusovávezikulárna dermatitída 1
B15 Akútna hepatitída A 1
J180 Bližšie neurčená pneumónia 2
J209 Bližšie neurčená akútna bronchitída 1
N390 Infekcia močovej sústavy bez určenia miesta 1
Z203 Kontakt alebo ohrozenie besnotou 1

I. Črevné nákazy:

  • Infekcia enteropatogénnymi E. coli hlásená u 7 mesač. dieťaťa,
  • Rotavírusováenteritída hlásená u 14 mesačného dieťaťa.

II. Vírusové hepatitídy: 

  • Hlásená 1 akútna VHA u 46 roč. muža pracujúceho v Košiciach.

III. Nákazy preventabilné očkovaním: nehlásené.

IV. Respiračné nákazy: 

  • 2 bližšie neurčené pneumónie u 46 a 82 roč. žien, hlásené ako NN,
  • 1 bližšie neurčená akútna bronchitída u 72 roč. ženy, hlásená ako NN.

V. Neuroinfekcie: nehlásené.

VI. Zoonózy a nákazy s prírodnou ohniskovosťou: 

  • 1 kontakt alebo ohrozenie besnotou hlásené u 17 roč. muža po pohryzení líškou

VII. Nákazy kože a slizníc: 

  • Herpeticko vírusová vezikulárna dermatitída hlásená u 83 roč. muža.

VIII. Ostatné nákazy

  • infekcia močovej sústavy bez určenia miesta u dospelej osoby,hlásená ako NN.

IX. Pohlavne prenosné ochorenia: nehlásené

X. Importované nákazy: nehlásené.