Analýza epidemiologickej situácie v okrese za 47. kal.t. 2022

Kód dg. Diagnóza počet
A040 Infekcia enteropatogénnymiEscherichiacoli 1
A045 Kampylobakteriálnaenteritída 1
A841 Stredoeurópska kliešťová encefalitída 1
B019 Ovčie kiahne 11
B86 Svrab 2
J10 Chrípka vyvolaná identifikovaným vírusom chrípky 1
U071 COVID-19 6

 

I. Črevné nákazy:

Hlásené 2 bakteriálne črevné infekcie:

  • infekcia enteropatogénnymiE.coli zistená u 1,5 roč. dieťaťa,
  • kampylobakteriálnaenteritída zistená u 2 mesačného dieťaťa.

II.Vírusové hepatitídy: nehlásené

III. Nákazy preventabilné očkovaním: nehlásené.

IV. Respiračné nákazy:

  • 6 prípadov ochorenia na COVID-19, z toho 5 u osôb nad 65 rokov,
  • 11 prípadov ovčích kiahní u detí do 12 rokov veku,
  • jedna chrípka vyvolaná vírusom chrípky typ A u 2 roč.dieťaťa hospitalizovaného na detskom odd.

V. Neuroinfekcie: nehlásené

VI. Zoonózy a nákazy s prírodnou ohniskovosťou:

Hlásený jeden pravdepodobný prípad Stredoeurópskej kliešťovej encefalitídy u 62 roč. ženy na základe laboratórneho výsledku. Prisatie kliešťa resp. poštípanie iným hmyzom neguje. Neudáva ani konzumáciu nepasterizovaného mlieka, mliečnych výrobkov.

VII. Nákazy kože a slizníc:

Hlásené 2 prípady svrabu  u dospelých osôb.

VII. Ostatné nákazy : nehlásené.

IX. Pohlavne prenosné ochorenia: nehlásené.

X. Importované nákazy: nehlásené.

XI. Úmrtia: hlásené jedno úmrtie na zápal pľúc u 85 roč. neočkovaného pacienta s potvrdenou infekciou COVID-19