Analýza epidemiologickej situácie v okrese za 48. kal.t. 2022

Kód dg. Diagnóza počet
A047 Enterokolitída zapríčinená Clostridiumdifficile 2
A080 Rotavírusováenteritída 1
A692 Lymeská choroba 1
B019 Ovčie kiahne 7
B029 Zoster bez komplikácie Zoster, NS 2
B86 Svrab 3
H10 Zápal spojovky 1
J209 Bližšie neurčená akútna bronchitída 1
J039 Nešpecifikovaný akútny zápal mandlí 1
L30 Iné dermatitídy 2
N309 Nešpecifikovaná cystitída 1
T802 Infekcie po infúzii,transfúzii,liečeb.injekcii 1
U071 COVID-19 4
Z225 Nosič vírusovej hepatitídy 1
Z228 Nosič inej infekčnej choroby 1

I. Črevné nákazy:

Hlásené  črevné infekcie:

 • 2x enterokolitída zapríčinená Clostridiumdifficile u 80 a 90 roč. mužov, po liečbe ATB,
 • 1x rotavírusováenteritída zistená u 5 mesačného dieťaťa.

II.Vírusové hepatitídy: hlásené jedno nosičstvo VHB u 45 roč. psychiatrického pacienta, ktorý udáva prekonanie bližšie neurčenej žltačky v r. 1990,

III. Nákazy preventabilné očkovaním: nehlásené.

IV. Respiračné nákazy:

 • 4 prípady ochorenia na COVID-19 u dospelých osôb, v jedno prípade sa jednalo o zdrav. pracovníka,
 • 7 prípadov ovčích kiahní u detí do 9 rokov veku,
 • 2 prípady zoster bez komplikácie Zoster, NS u dospelých osôb,
 • hlásené 2 nozokomiálne nákazy (NN) – bližšie neurčená akútna bronchitída u 44 roč. a nešpecifikovaný akútny zápal mandlí u 31 roč. pacientov.

V. Neuroinfekcie: nehlásené

VI. Zoonózy a nákazy s prírodnou ohniskovosťou:

Hlásená jedna Lymeská choroba u 51 roč. muža po prisatí kliešťa.

VII. Nákazy kože a slizníc:

 • 3 prípady svrabu u dospelých osôb,
 • 2 dermatitídy -1x u klienta DSS a 1x u 9 mesačného dieťaťa z minoritnej skup. obyv., hospitalizovaného na detskom odd.,
 • 1 prípad zápalu nočnej spojovky u 4 roč. dieťaťa.

VII. Ostatné nákazy :

 • jedna cystitída u 74 roč. ženy (NN)
 • jedná infekcia po liečebnej injekcii u 49 roč. ženy (NN)
 • jedno nosičstvo MRSA u 83 roč. ženy (NN)

IX. Pohlavne prenosné ochorenia: nehlásené.

X. Importované nákazy: nehlásené.

XI. Úmrtia: nehlásené.