Analýza epidemiologickej situácie v okrese za 49. kal.t. 2022

 

Kód dg. Diagnóza počet
A080 Rotavírusováenteritída 2
A415 Septikémia vyvolaná inými grambegatívnymi organizmami 1
B019 Ovčie kiahne 6
B770 Askarióza s črevnými komplikáciami 2
B86 Svrab 1
J189 Bližšie neurčená pneumónia 2
J209 Bližšie neurčená akútna bronchitída 1
L03 Cystitída – flegmóna 1
N309 Nešpecifikovaná cystitída 2
N390 Infekcia močovej sústavy nezatriedená inde 1
U071 COVID-19 3
Z203 Kontakt alebo ohrozenie besnotou 1

 

I. Črevné nákazy:

Hlásené  črevné infekcie:

  • 2x rotavírusováenteritída zistené u 1,5mesač. a 6 roč. detí dieťaťa.

II.Vírusové hepatitídy: nehlásené.

III. Nákazy preventabilné očkovaním: nehlásené.

IV. Respiračné nákazy:

  • 3 prípady ochorenia na COVID-19 u dospelých osôb do 65 rokov, v dvoch prípadoch sa jednalo o zdrav. pracovníkov,
  • 6 prípadov ovčích kiahní, z toho 5 u detí do 7 rokov veku a u jednej dospelej osoby ,
  • hlásené 3 nozokomiálne nákazy – 2x zápal pľúc a 1x akútna bronchitída

V. Neuroinfekcie: nehlásené

VI. Zoonózy a nákazy s prírodnou ohniskovosťou:

  • zaznamené jedno pohryzenie neznámym psom 10 roč. dieťaťa

VII. Nákazy kože a slizníc:

  • jeden svrabu u dospelej osoby,
  • jedna cystitída – flegmónanozokomiálneho chrakteru.

VII. Ostatné nákazy :

  • tri nozokomiálneuroinfekcie – 2x akútna cystitída a 1x infekcia močovej sústavy,
  • jedná sepsa u 69 roč. muža,
  • dve askariózy u detí.

IX. Pohlavne prenosné ochorenia: nehlásené.

X. Importované nákazy: nehlásené.

XI. Úmrtia: nehlásené.