Analýza epidemiologickej situácie v okrese za 5. kal.t. 2023

 

Kód dg. Diagnóza počet
A045 Kampylobakteriálnaenteritída 2
A046 Enteritída zapríčinená Yersiniaenterocolitica 1
B029 Zoster bez komplikácie Zoster, NS 1
B86 Svrab 1
J10 Chrípka vyvolaná identifikovaným vírusom chrípky 1
N300 Akútna cystitída 1
N309 Nešpecifikovaná cystitída 1
U071 COVID-19 3

 

I. Črevné nákazy:

  • 2 kampylobakteriálneenteritídy u detí – 2mesač. a 2 roč.,
  • 1enteritídazapríčinená Yersiniaenterocolitica u 39 roč. muža.

II.Vírusové hepatitídy: nehlásené.

III. Nákazy preventabilné očkovaním: nehlásené.

IV. Respiračné nákazy:

  • 1 prípad chrípky, ochorelo 6 roč. dieťa, laboratórne potvrdená chrípka typu A ,
  • 3 prípady ochorení na COVID-19 u dospelých osôb,
  • 1 ochorenie na herpes zooster u dospelej osoby.

V. Neuroinfekcie: nehlásené

VI. Zoonózy a nákazy s prírodnou ohniskovosťou: nehlásené

VII. Nákazy kože a slizníc:

  • 1 prípad ochorení na svrab u osobyz minoritnej skupiny obyvateľstva,

VII. Ostatné nákazy :

  • 2x infekcie močových ciest – NN

IX. Pohlavne prenosné ochorenia: nehlásené.

X. Importované nákazy: nehlásené.

XI. Úmrtia: nehlásené.