Analýza epidemiologickej situácie v okrese za 50. kal.t. 2022

 

Kód dg. Diagnóza počet
A040 Infekcia enteropatogénnymiEscherichiacoli 1
A080 Rotavírusováenteritída 3
A082 Adenovírusováenteritída 1
B019 Ovčie kiahne 11
B181 Chronickávírusová hepatitída typu C 1
B770 Askarióza s črevnými komplikáciami 1
B86 Svrab 3
J180 Bližšie neurčená pneumónia 1
H10 Zápal spojivky 1
N390 Infekcia močovej sústavy nezatriedená inde 1
U071 COVID-19 9

 

I. Črevné nákazy:

Hlásené  črevné infekcie:

 • infekcia enteropatogénnymiE.colihlásená u 3 mesačného dieťaťa,
 • 3x rotavírusováenteritída: ochorelidve dvojmesačné deti a jedno 4 ročné dieťa,
 • adenovírusováenteritída hlásená u 2 mesačného dieťaťa.

II.Vírusové hepatitídy: 

 • hlásená jedna chronická VHC u 45 roč. muža.

III. Nákazy preventabilné očkovaním: nehlásené.

IV. Respiračné nákazy:

 • 9 prípadov ochorenia na COVID-19 u dospelých osôb ( predchádzajúci týždeň 3 prípady ), z toho v 7 prípadoch ochoreli osoby nad 65 rokov. Ochorel jeden zdravotnícky pracovník. V jednom prípade sa jednalo o nozokomiálnu nákazu (NN).
 • 11 prípadov ovčích kiahní ( predchádzajúci týždeň 6 ) u detí do 9 rokov veku,
 • hlásený 1zápal pľúc ako NN u 67 roč. ženy.

V. Neuroinfekcie: nehlásené

VI. Zoonózy a nákazy s prírodnou ohniskovosťou: nehlásené

VII. Nákazy kože a slizníc:

 • 3x svrab u dospelých osôb,
 • 1x zápal spojovky u mesačného dieťaťa – NN.

VII. Ostatné nákazy :

 • 1x infekcia močovej sústavy – NN,
 • jednaaskarióza.

IX. Pohlavne prenosné ochorenia: nehlásené.

X. Importované nákazy: nehlásené.

XI. Úmrtia: nehlásené.