Analýza epidemiologickej situácie v okrese za 52. kal.t. 2022

 

Kód dg. Diagnóza počet
A080 Rotavírusováe nteritída 1
A082 Adenovírusová enteritída 1
A 150
A160 TBC pľúc bakteriologicky a histologicky negatívna 1
A415 Septikémia vyvolaná inými gram. negat. organizmami 1
B019 Ovčie kiahne 5
B029 Zoster bez komplikácie 2
J10 Chrípka vyvolaná identifikovaným vírusom chrípky 1

 

I. Črevné nákazy:

Hlásené  črevné infekcie:

  • rotavírusová enteritída: hlásená u 3 mesačného dieťaťa,
  • adenovírusová enteritída: ochorelo 4 roč. dieťa.

II.Vírusové hepatitídy: nehlásené.

III. Nákazy preventabilné očkovaním: nehlásené.

IV. Respiračné nákazy:

  • 2 prípady TBC pľúc. Prvý prípad hlásený u 23 roč. muža z minoritnej skupiny obyvateľstva. Ochorenie potvrdené laboratórne a RTG pľúc. Pri aktívnom vyhľadávaní kontaktov sa v rodine chorého zistilo ďalšie ochorenie u 11 mesač. dieťaťa, potvrdené na základe RTG pľúc. Obidvaja chorí izolovaní, nasadená antituberkoloidná liečba. V šetrení ďalších kontaktov sa pokračuje.
  • jedno ochorenie na chrípku u 42 roč. muža. Laboratórne potvrdená chrípka typu A.
  • 5 prípadov ovčích kiahníu detí do 10 rokov veku,
  • 2 prípady herpetickej infekcie u dospelých osôb.

V. Neuroinfekcie: nehlásené

VI. Zoonózy a nákazy s prírodnou ohniskovosťou: nehlásené

VII. Nákazy kože a slizníc: nehlásené

VII. Ostatné nákazy :

  • 1 septikémia u 68 roč. ženy.

IX. Pohlavne prenosné ochorenia: nehlásené.

X. Importované nákazy: nehlásené.

XI. Úmrtia: nehlásené.