Analýza epidemiologickej situácie v okrese za 6. kal.t. 2023

 

Kód dg. Diagnóza počet
A047 Enterokolitída zapríčinená Clostridiumdifficile 2
A080 Rotavírusováenteritída 1
A081 Akútna gastroenteropatia zapríčinená vírusom Norwalk 1
A082 Adenovírusováenteritída 1
B029 Zoster bez komplikácie Zoster, NS 2
B770 Askarióza s črevnými komplikáciami 1
B86 Svrab 5
J10 Chrípka vyvolaná identifikovaným vírusom chrípky 2
J180 Bližšie neurčená pneumónia 1
J205 Akútna bronchitída vyvolaná respiračným syncyciálnym vírusom 3
L01 Impetigo 1
L30 Iné dermatitídy 2
N309 Nešpecifikovaná cystitída 1
U071 COVID-19 8

 

I. Črevné nákazy:

 • hlásené 2 klostrídiové infekcie u pacientov z psychiatrickej liečebne,
 • hlásené 3 vírusové enteritídy u detí vo veku 3 mes., 2 a 4 rokov, zapríčinené 1x rotavírusom, 1x adenovírusom a 1x vírusom Norwalk.

II.Vírusové hepatitídy: nehlásené.

III. Nákazy preventabilné očkovaním: nehlásené.

IV. Respiračné nákazy:

 • 2 prípady chrípky u detí, laboratórne potvrdená chrípka typu A ,
 • 3 bronchitídy u detí vyvolané RS vírusom,
 • 1 zápal pľúc u 70 roč. pacienta, nozokomiálna nákaza ( NN),
 • 8 prípadov ochorení na COVID-19 u dospelých osôb, z toho v 6 prípadoch ochoreli osoby nad 65 rokov. Dva prípady hlásené ako NN. Ochorel jeden zdravotnícky pracovník.
 • 2 ochorenia na herpes zooster u dospelej osoby.

V. Neuroinfekcie: nehlásené

VI. Zoonózy a nákazy s prírodnou ohniskovosťou: nehlásené

VII. Nákazy kože a slizníc:

 • 5 prípadov ochorení na svrab u osôb z minoritnej skupiny obyvateľstva.

VII. Ostatné nákazy :

 • 1x askarióza u dieťaťa z minoritnej skupiny obyvateľstva,
 • 1x impetigo – NN,
 • 2x celulitída – flegmóna– NN,
 • 1x infekcia močových ciest – NN.

IX. Pohlavne prenosné ochorenia: nehlásené.

X. Importované nákazy: nehlásené.

XI. Úmrtia: nehlásené.