Analýza epidemiologickej situácie v okrese za 7. kal.t. 2023

 

Kód dg. Diagnóza počet
A047 Enterokolitída zapríčinená Clostridiumdifficile 1
A080 Rotavírusováenteritída 2
A150 TBC pľúc potvrdená mikroskopiou spúta 1
A46 Ruža – erysipelas 1
A560 Clamýdiové infekcie dolných častí močovopohlavnej sústavy 2
B019 Varicella bez komplikácie  2
B029 Zoster bez komplikácie Zoster, NS 1
B084 Enterovírusovávezikulárnastomatitída 1
B86 Svrab 3
J06 Akútna infekcia HDC 1
J180 Bližšie neurčená pneumónia 2
J205 Akútna bronchitída vyvolaná respiračným syncyciálnym vírusom 2
N309 Nešpecifikovaná cystitída 2

 

I. Črevné nákazy:

 • hlásená1klostrídiová infekcia u pacienta z psychiatrickej liečebne,
 • hlásené 2 rotavírusovéenteritídy u detí 20 a 7 mesač.

II.Vírusové hepatitídy: nehlásené.

III. Nákazy preventabilné očkovaním: nehlásené.

IV. Respiračné nákazy:

 • 1 TBC pľúc u 66 roč. muža z minoritnej skupiny obyvateľstva, sporadický prípad,
 • 2 bronchitídy u detí vyvolané RS vírusom,
 • 2 zápaly pľúc u 73 a 92 roč. pacientov, nozokomiálna nákaza ( NN),
 • 1 akútna infekcia HDC – NN,
 • 2 varicelly u detí vo veku 7 a 10 rokov,
 • 1 ochorenie na herpes zooster u dospelej osoby.

V. Neuroinfekcie: nehlásené

VI. Zoonózy a nákazy s prírodnou ohniskovosťou: nehlásené

VII. Nákazy kože a slizníc:

 • 3 prípady ochorenia na svrab u dospelých osôb,
 • 1 ruža – erysipelas u dospelej osoby.

VII. Ostatné nákazy :

 • 1x Enterovírusovávezikulárnastomatitída u 6 roč. dieťaťa,
 • 2 cystitídy u dospelých osôb – NN,

IX. Pohlavne prenosné ochorenia:

 • 2 chlamýdiové infekcie u dospelých žien.

X. Importované nákazy: nehlásené.

XI. Úmrtia: nehlásené.