Analýza epidemiologickej situácie v okrese za 8. kal.t. 2023

 

Kód dg. Diagnóza počet
A020 Salmonelová enteritída 2
A047 Enterokolitída zapríčinená Clostridium difficile 1
A080 Rotavírusová enteritída 2
B019 Varicella bez komplikácie  1
B770 Askarióza s črevnými komplikáciami 1
J10 Chrípka vyvolaná identifikovaným vírusom chrípky 2
J209 Bližšie neurčená bronchitída 1
N29 Iné choroby obličiek a močovodov pri chorobách nezatriedených inde 1
N300 Akútna cystitída 3
N309 Infekcia močovej sústavy bez určenia miesta 2
U071 COVID-19 2
Z223 Nosič bližšie neurčenej bakteriálnej infekcie 3

 

I. Črevné nákazy:

  • 2 salmonelové infekcie – 1x dospelá žena, faktor nezistený a 1x 5 roč. dieťa z minoritnej skupiny obyvateľstva, udávajú konzumáciu krémových domácich zákuskov,
  • hlásená1 klostrídiová infekciau 88 roč. ženy,
  • hlásené 2 rotavírusové enteritídy u detí.

II.Vírusové hepatitídy: nehlásené.

III. Nákazy preventabilné očkovaním: nehlásené.

IV. Respiračné nákazy:

  • 2 ochorenia na chrípku u detí, potvrdená chrípka typu A,
  • 1 bronchitída u dospelej ženy, hlásená ako nozokomiálna nákaza ( NN),
  • 2 ochorenia na COVID-19 u dospelých osôb,
  • 1 varicella u 2 roč. dieťaťa.

V. Neuroinfekcie: nehlásené

VI. Zoonózy a nákazy s prírodnou ohniskovosťou: nehlásené

VII. Nákazy kože a slizníc:

VII. Ostatné nákazy :

  • 6 uroinfekcií u dospelých osôb – v 4 prípadoch sa jednalo oNN, v 1 prípade ochorelo 3 roč. dieťa, etiologické agens Adenovírus,
  • 1 askarióza u dieťaťa z minoritnej skupiny obyvateľstva,
  • 3x nosičstvo MRSA u dospelých osôb.

IX. Pohlavne prenosné ochorenia: nehlásené.

X. Importované nákazy: nehlásené.

XI. Úmrtia: nehlásené.