Analýza epidemiologickej situácie v okrese za 9. kal.t. 2023

Kód dg. Diagnóza počet
A020 Salmonelová enteritída 1
A082 Adenovírusová enteritída 2
A530 Latentný syfgilis nešpecifikovaný ako včasný alebo neskorý 1
A692 Lymeská borelióza 1
B019 Varicella bez komplikácie  5
B029 Zoster bez komplikácie 1
J10 Chrípka vyvolaná identifikovaným vírusom chrípky 1
J158 Iná bakteriálna pneumónia 1
J205 Akútna bronchitída vyvolaná RSV 1
L01 Impetigo 1
L30 Iné dermatitídy 1
L89 Dekubitálny vred-preležanina 1
U071 COVID-19 3

 

I. Črevné nákazy:

 • 1 salmonelová infekcia – u 3 mesačného dieťaťa z minoritnej skupiny obyvateľstva, nízky hygienický štandard bývania,
 • hlásené 2 adenovírusové enteritídy u detí.

II.Vírusové hepatitídy: nehlásené.

III. Nákazy preventabilné očkovaním: nehlásené.

IV. Respiračné nákazy:

 • 1 ochorenie na chrípku u 10 roč. dieťaťa, potvrdená chrípka typu B,
 • 1 bronchitída spôsobená RS vírusom u 4 mesač. dieťaťa,
 • 1 pneumónia u 63 roč. ženy, hlásená ako nozokomiálna nákaza (NN),
 • 3 ochorenia na COVID-19 u dospelých osôb,
 • 5 varicell u detí vo veku 9 -10 rokov,
 • 1 herpes zoster u dospelej osoby.

V. Neuroinfekcie: nehlásené

VI. Zoonózy a nákazy s prírodnou ohniskovosťou: 

 • hlásená jedna lymeská borelióza u 23 roč. ženy.

VII. Nákazy kože a slizníc:

 • 1 impetigo u 7 roč. dieťaťaz minoritnej skupiny obyvateľstva,
 • 1 dermatitídau 50 roč. muža –  NN,
 • 1 dekubit u 81 roč. ženy – NN.

VIII. Ostatné nákazy : nehlásené.

IX. Pohlavne prenosné ochorenia:

 • hlásený 1 syfilis u 25 roč. ženy z minoritnej skup. obyvateľstva.

X. Importované nákazy: nehlásené.

XI. Úmrtia: nehlásené.