Bezpečnosť vakcín

Po povolení používania vakcíny vnútroštátne orgány členských krajín EÚ/EHP a Európska agentúra pre lieky (EMA) nepretržite sledujú vedľajšie účinky u ľudí, ktorí ňou boli očkovaní.

Vďaka tomu je možné odhaliť a bezodkladne riešiť všetky riziká, ktoré sa môžu vyskytnúť.

Európska agentúra pre lieky kontroluje všetky informácie o bezpečnosti vakcín v Európe. Analyzuje veľký počet zdrojov údajov vrátane týchto:

  • hlásenia pacientov, rodičov a zdravotníckych pracovníkov,
  • klinické štúdie,
  • odborná medicínska literatúra,
  • informácie využívané inými regulátormi.

EMA starostlivo hodnotí podozrivé vedľajšie účinky, aby stanovila, či existuje súvislosť s vakcínou. Môže sa tak vylúčiť možnosť, že to bola náhoda, resp. že to bol dôsledok faktorov nesúvisiacich s vakcínou. Niekedy totiž môžu byť vedľajšie účinky prejavom iného ochorenia alebo strachu z očkovania.

Ak je to potrebné Európska agentúra pre lieky prijme potrebné opatrenia v spolupráci európskymi regulačnými orgánmi. Môžu napríklad vypracovať aktualizované usmernenia pre zdravotníckych pracovníkov alebo dokonca obmedziť používanie vakcíny v určitých skupinách populácie.
Pacienti, zdravotnícki pracovníci a farmaceutické spoločnosti majú hlásiť všetky podozrenia na vedľajšie účinky národným úradom pre lieky. Viac informácií o tom, ako hlásiť podozrenia na vedľajšie účinky sa nachádza napríklad v informácii o predpisovaní lieku alebo v písomnej informácii pre pacienta.

Pozrite aj: Ako a kam nahlásiť prípadné vedľajšie účinky po zaočkovaní?


Zdroj: https://www.slovenskoproticovidu.sk/sk/vsetko-o-ockovani/vakciny/vseobecne-o-vakcinach-sledovanie-bezpecnosti-ockovacich-latok-a-hlasenie-vedlajsich-ucinkov