Buďme ohľaduplní, kúpme sa zdravšie!

Pobyt v bazénoch – plávanie, či kúpanie patrí k najobľúbenejším voľnočasovým aktivitám. Napriek zdokonaľovaniu technológií na úpravu vody na kúpanie sú bazény aj miestom potenciálneho šírenia ochorení.

Mikroorganizmy sa nedostanú do vody samovoľne. Každý návštevník zanechá pri kúpaní v bazéne až 2,5 miliardy mikroorganizmov. Okrem normálnej fyziologickej a nepatogénnej mikroóry, ktorá predstavuje väčšinu, sú prítomné aj podmienene patogénne druhy a môžu sa objaviť aj patogénne mikroorganizmy.