Celoplošný skríning – výsledky za okres Rožňava /aktualizácia 27.01.2021/

Celoplošný skríning – predbežné výsledky v okrese Rožňava
Cieľom celoplošného skríningového testovania od 18. do 26. januára 2021 je zachytiť čo najväčší počet infekčných ľudí, stiahnuť ich do domácej izolácie a zamedziť tak šíreniu ochorenia COVID-19. Občania ešte stále môžu aj našom okrese využiť mobilné odberové miesta na antigénové testovanie.
  •  Od 18. do 26. januára 2021 bolo na testovacích miestach v okrese Rožňava spolu otestovaných 31 442 osôb. Z toho bolo 433 osôb pozitívnych, čo predstavuje 1,38%.
  • Z celkového počtu testovaných osôb bolo v uvedenom období na stabilných MOM (RÚVZ Rožňava, SČK Rožňava, NsP sv. Barbory v Rožňave, VÚ Rožňava a Ochrana zdravia Dobšiná) otestovaných 10 622 osôb, z toho 225 pozitívnych, t.j. 2,12%.
  • Z celkového počtu testovaných osôb bolo v období 21. do 24. januára 2021 na testovacích miestach zriadených v meste Rožňava, Dobšiná a v obciach nášho okresu spolu otestovaných 20 820 osôb, z toho 208 pozitívnych, t.j. 0,99%.
Počas celoplošného skríningového testovania sme zaznamenali aj niekoľko ohnísk nákazy so zvýšeným výskytom pozitívnych prípadov. Momentálne všetky ohniská nákazy monitorujeme a prijímame potrebné opatrenia na zastavenie šírenia ochorenia.