Cestovné odporúčanie: výskyt nového koronavírusu 2019-NCoV

Čo je to nový koronavírus?
V súčasnosti prebieha v Číne epidémia nového koronavírusu. Tento vírus
môže spôsobovať symptómy ako kašeľ,
teplota nad 38 °C a sťažené dýchanie.
U niektorých chorých osôb môže toto
ochorenie spôsobiť vážne zdravotné
komplikácie až úmrtie.
Ako sa tento vírus šíri?
Prvé evidované prípady ochorenia sa
vyskytli u osôb, ktoré navštívili miestny trh v meste Wuhan, Čína. Nakaziť sa
však možno aj prostredníctvom blízkeho kontaktu s osobou, ktorá má vyššie
uvádzané symptómy tohto ochorenia
(najmä kašeľ).
Ak ste sa nedávno vrátili z Číny a v období
do 14 dní od Vášho návratu máte kašeľ,
bolesti v hrdle alebo sťažené dýchanie:
▪ zostaňte doma a telefonicky
kontaktujte svojho ošetrujúceho
lekára, povedzte mu o svojich
zdravotných ťažkostiach ako aj
o Vašom návrate z Číny. Váš ošetrujúci
lekár následne rozhodne o ďalšom
postupe.
Vyhnite sa kontaktu s chorými osobami, najmä s tými,
ktorí majú kašeľ.
Vyhnite sa návšteve trhov
a miest, kde sa manipuluje
so živými alebo mŕtvymi
zvieratami.
Umývajte si ruky s mydlom
a vodou, alebo používajte
dezinfekčný prostriedok na
ruky na báze alkoholu, pred
konzumáciou stravy, po použití toalety a po akomkoľvek kontakte so zvieratami.
Vyhnite sa akémukoľvek
kontaktu so zvieratami
a ich výkalmi.