Chrípka a chrípke podobné ochorenia

40 kal. týždňom sa u nás začína chrípková sezóna, časť roka, kedy očakávame zvýšený výskyt ochorení dýchacích ciest – chrípky a chrípke podobných ochorení. Vlastnosťou týchto ochorení je, že sa častejšie objavujú v chladnejších mesiacoch roka, keď trávime viac času uzatvorený v interiéroch, miestnosti sa menej vetrajú, menej času trávime vonka a máme zníženú imunitu.

Väčšinu týchto ochorení spôsobujú vírusy. Okrem vírusu chrípky a SARS COV-2 to môže byť napr. vírus parachrípky, adenovírus,  rinovírus, respiračný syncyálny vírus.

Chrípka je často považovaná za banálne ochorenie. Nie je to však pravda. Je to vysoko infekčné ochorenie dýchacích ciest, ktoré začínanáhle z plného zdravia.Prejavuje sa teplotou nad 38°C, zimnicou/triaškou, bolesťami svalov, kĺbov, bolesťou hlavy, suchým dráždivým kašľom, únavou. Môže sa objaviť aj nádcha a škriabanie v hrdle.

Inkubačný čas t.j. čas od nakazenia sa až po objavenie sa prvých príznakov, je v priemere 1-3 dni. Aj v inkubačnom čase môžeme infekciu preniesť na druhých ľudí, ešte pred tým ako pocítime prvé príznaky ochorenia.

Ak nevzniknú komplikácie, príznaky odznejú po 5-7 dňoch. Únavu a slabosť však môžeme pociťovať aj viac ako 2 týždne po ochorení.

Komplikáciami chrípky sú zápal priedušiek,  stredného ucha, prínosových dutín, pľúc, srdca. Často vyžadujú hospitalizáciu a môžu ohroziť aj život rizikových osôb ( starších ľudí, ľudí s oslabenou imunitou, trpiacich na chronické ochorenia ).

A ako môžeme ochoreniu predísť?

Najlepšou ochranou proti chrípke je očkovanie. Vakcíny proti chrípke sú účinné a bezpečné. Sú hradené zdravotnými poisťovňami. Dostupné sú dve štvorvalentné neživé vakcíny a jedna vakcína vo forme nosovej aerodisperzie ( určená je pre deti vo veku od 2 do 18 rokov ).

Očkovať by sa mali predovšetkým zdravotnícki pracovníci, osoby vo veku nad 59 rokov, pacienti s chronickými ochoreniami, tehotné ženy a deti vo veku od 6 mesiacov do 3 rokov veku.

Imunitu si môžeme podporiť správnou životosprávou, pobytom na čerstvom vzduchu, otužovaním. Ďalším účinným opatrením je vetranie miestností, upratovanie na vlhko, dezinfekcia povrchov, ktorých sa ľudia často dotýkajú. Dôsledná hygiena rúk a dodržiavanie respiračnej etikety vo významnej miere tiež prispievajú k zníženiu šírenia respiračných nákaz. V čase epidémie chrípky je rozumné vyhýbať sa podujatiam, kde sa zhromažďuje väčší počet ľudí.Ak sa tomu nedá vyhnúť resp. ideme na miesta, kde je predpoklad výskytu chorých osôb ( zdravotnícke zariadenia, lekárne ) je vhodné chrániť si dýchacie cesty nasadením respirátora.

Podrobnejšie informácie nájdete na webovej stránke Úradu verejného zdravotníctva SR www.uvzsr.sk v online brožúre Chrípková sezóna 2022/2023.