Čo sa hýbe, to je živé – 7. ročník

Aj Vám sa zdá, že naše deti oveľa častejšie berú do rúk mobil ako bicykel alebo loptu?
Viete o tom, že:
📌 pohyb nie je náš nepriateľ, ale je základnou podmienkou života?
📌 detí s nadváhou, obezitou a celkovým nezdravým spôsobom života aj v našom okrese pribúda?
📌 za tento nepriaznivý stav nemôžu deti, ale zodpovedáme zaň my – dospelí?
📌 každý krok navyše sa počíta?
📌 dobré príklady priťahujú?
📌 nám na zdraví detí záleží?
Preto sme spolu s našimi partnermi, animátormi a sponzormi pripravili pre triedy piatakov, šiestakov a prímanov podujatie, na ktorom ich chceme povzbudiť k pohybovým aktivitám.
25. mája bude na Námestí baníkov v Rožňave živo, lebo: „Čo sa hýbe, to je živé“