COVID-19 a násilie

V čase ochorenia  COVID – 19 sú mnohé deti, mladí, ale aj  rodičia detí a dospelí izolovaní, frustrovaní, ohrození vplyvom a nárastom patologických javov, vrátane závislosti členov domácnosti a násilia.  

Nemôžeme byť osobne pri každom človeku, ale môžeme byť solidárni a ohrozené skupiny  nasmerovať na funkčné linky psychologickej a právnej pomoci.

Kontakty na linky pomoci sú uvedené pod textom:

 

nasilie_pocas_covid-19

linky_pomoci

 

V Rožňave, 30.04.2020                                        Mgr. Silvia Lengová, MPH, oddelenie podpory zdravia a výchovy k zdraviu