Dbajte na prevenciu onkologických ochorení a choďte na skríning

Ak by ľudia na Slovensku zodpovednejšie pristupovali k svojmu zdraviu, nemuselo by každý rok pribudnúť viac ako 30 000 nových prípadov onkologických ochorení. Dôležitou súčasťou zodpovedného prístupu je okrem udržiavania optimálneho stavu zdravia zdravým životným štýlom aj pravidelné absolvovanie preventívnych prehliadok a účasť na skríningových programoch. Skríning môže odhaliť nádorové ochorenie v skorom štádiu, v ktorom je liečiteľné a vyliečiteľné.

Vzhľadom k tomu, že onkologické ochorenie sa spočiatku nemusí prejavovať žiadnymi alebo len zanedbateľnými príznakmi, hlavnou úlohou onkologického skríningu  je odhaliť toto ochorenie v jeho najvčasnejšom štádiu. V súčasnosti prebiehajú na Slovensku tri skríningové programy onkologických ochorení:

Skríning  rakoviny hrubého čreva a konečníka: https://www.noisk.sk/pacient/prevencia-a-skrining-v-onkologii/skrining-kolorektalneho-karcinomu

Skríning rakoviny prsníka: https://www.noisk.sk/pacient/prevencia-a-skrining-v-onkologii/skrining-rakoviny-prsnika

Skríning rakoviny krčka maternice: https://www.noisk.sk/pacient/prevencia-a-skrining-v-onkologii/skrining-rakoviny-krcka-maternice

 

Viac informácií o jednotlivých skríningoch získate, ak kliknete na odkazy webovej stránky Národného onkologického inštitútu.

 

 

V Rožňave, 22.01.2020

 

Mgr. Silvia Lengová, MPH                                                                                                                                                                                         oddelenie podpory zdravia                                                                                                                                                                                         a výchovy k zdraviu

 

 

 

 

 

Zdroje:

  1. Národný onkologický inštitút. Prevencia a skríning v onkológii. 2019.[cit. 2020-01-21]: < https://www.noisk.sk/pacient/prevencia-a-skrining-v-onkologii>
  2. MZ SR. Národný onkologický program Slovenskej republiky. Strategický plán na roky 2018–2020. 2018. [cit. 2020-01-21]: <https://www.noisk.sk/files/2019/2019-12-16-narodny-onkologicky-program.pdf>