Deň prevencie obezity

Čo sme zistili počas Dňa prevencie obezity?
✅️ RÚVZ v Rožňave navštívilo 13 klientov, vo veku od 20 do 75 rokov, priemerný vek bol 48 rokov (3 muži a 10 žien).
✅️ Podľa indexu WHtR, ktorý sa vypočíta ako pomer obvodu pása a telesnej výšky sme zistili, že 42% osôb je obéznych, 8% osôb má vysokú nadváhu, 17% má nadváhu a len 33% bolo zdravých osôb.
✅️ 33% osôb nemalo optimálnu hodnotu TK, u jednej osoby sme namerali extrémne rizikovú hodnotu.
✅️ Hodnotením zloženia tela sme zistili, že veľmi vysoký vnútrobrušný tuk bol u 8%, vysoký u 25% a normálny u 67% osôb.
✅️ Celkový telesný tuk malo veľmi vysoký 42% osôb, vysoký 8% a v norme malo tuk 50 % vyšetrených.
Žiaľ, aj v tejto malej skupine ľudí sa potvrdilo, že nadváha a obezita sa v našom okrese nevyskytuje len sporadicky, ale je problémom, ktorému je potrebné na každej úrovni a na každom mieste venovať maximálne úsilie. Nadváha a obezita je zodpovedná za mnohé ochorenia a ak vychádzame z predpokladu, že všetci chceme byť zdraví, tak urobme už dnes aspoň 1 krok k tomu, aby sme ju oddialili, vyhli sa jej, alebo ju začali liečiť.