Detské vši

Voš detská sa živí prúdiacou krvou a prijíma potravu každé 2 až 3 hod.
Samičky kladú denne 3 – 4 vajíčka (hnidy) ku koreňom vlasov pevným, prakticky nerozpustným tmelom.
Vajíčka (hnidy) zostávajú na vlasoch i po vyliahnutí vší. Živé hnidy sú žltobiele, po vyliahnutí sú priesvitné.
Dospelé samičky žijú priemerne 3 týždne a za život nakladú asi 100 až 140 vajíčok.

Šírenie

 • pomocou predmetov – hrebene, čiapky, posteľná bielizeň
 • blízkym kontaktom vlasatej časti hlavy

Ako predchádzať zavšivaveniu

 • dodržiavanie osobnej hygieny
 • pravidelnou kontrolou vlasov
 • izoláciou

Dobre vedieť, že:

 • v boji so všami je potrebná trpezlivosť a systematickosť
 • najviac sa vyskytuje u detí od dvoch do dvanásť rokov
 • šírenie je najmä v kolektívoch – rodina, predškolské a školské zariadenia
 • všami napadnuté dieťa prekonáva prenosné parazitárne ochorenie, musí sa podrobiť liečbe a nesmie
  navštevovať kolektívne zariadenieprenosné parazitárne ochorenie, musí sa podrobiť liečbe a nesmie navštevovať kolektívne zariadenie

Vedeli ste?

Voš vie plávať. Teoreticky sa ňou môžeme nakaziť
aj v bazéne, v ktorom sa v tesnej blízkosti kúpal človek so všami. Kontaktom možno preniesť voš
aj z čalúnených stoličiek a opierok, kde sa môže ľahko prichytiť, napríklad v dopravných prostriedkoch.

 Čo robiť ak sa už vši vyskytnú?

 • zneškodniť hnidy a vši pomocou účinných dezinsekčných prostriedkov podľa pokynov
  uvedených na spotrebiteľskom balení – u všetkých členov kolektívu, vrátane zdravých a v rovnakom čase
 • na prvý raz sa ich nepodarí odstrániť, preto je potrebné postup opakovať
 • dôkladne prezerať vlasy, vyčesávať hustým hrebeňom a odstraňovať hnidy
 • osobnú a posteľnú bielizeň vyprať pri vysokých teplotách resp. vyvariť a vyžehliť
 • ostatné textílie vyprať pri doporučených teplotách minimálne v 2 cykloch, vystaviť slnečnému žiareniu a vyžehliť
 • predmety, ktoré prichádzajú do styku s vlasmi – hrebene a pod. – ošetriť dezinsekčným prípravkom na lezúci hmyz a pravidelne ich čistiť
 • každý člen kolektívu musí používať vlastné premety osobnej hygieny – hrebene, uteráky a pod.