Európsky imunizačný týždeň

Prvý ročník Europského imunizačného týždňa sa uskutočnil v roku 2005. Jeho cieľom bolo zvýšiť povedomie o očkovaní pri prevencii infekčných ochorení a ochrane života.

V tomto roku  Európsky imunizačný týždeň prebieha od 23.4.2023 do 29.4.2023.

Témou tohtoročnej Kampane je slogan „Dobehnime zabudnuté očkovanie“.

Tohtoročná kampaň bude zameraná na zlepšenie očkovania, ktoré celosvetovo pokleslo počas pandémie COVID-19.

Zaočkovanosť detí počas pandémie COVID-19 poklesla  celosvetovo, ale aj vo viacerých európskych krajinách. Aj na Slovensku máme v posledných rokoch okresy s nedostatočnou zaočkovanosťou detí resp. detí, ktoré nemajú kompletné očkovanie. Je preto veľmi dôležité, aby sme sa vrátili k očkovaniu, ktoré nás  chráni pred vznikom závažných  infekčných ochorení  a pred vznikom ich vážnych komplikácií. Dôležitá je včasnosť očkovania, rovnako ako každá jedna dávka, na to aby sme predišli ochoreniam ako sú napríklad osýpky, záškrt. Tieto ochorenia sa u nás dlhšiu dobu nevyskytovali, ale v poslednom období sa sporadicky objavujú aj na Slovensku.

Čo je očkovanie?

Očkovanie je jednoduchý, bezpečný a účinný spôsob, ako sa chrániť pred škodlivými chorobami.

Vakcíny trénujú náš obranný systém, aby vytváral protilátky. Keďže vakcíny obsahujú iba usmrtené, oslabené vírusy a baktérie alebo dokonca len ich čiastočky, nespôsobujú ochorenie iba naštartujú náš imunitný systém.

Ako funguje vakcína?

Vakcíny znižujú riziko ochorenia tým, že spolupracujú s prirodzenou obranou nášho tela na budovaní ochrany. Keď dostaneme vakcínu, náš imunitný systém zareaguje nasledovne:

  • rozpozná choroboplodné vírusy alebo baktérie
  • začne produkovať protilátky
  • zapne pamäťovú imunitu – zapamätá si chorobu a ako s ňou bojovať

Prečo by som sa mal dať zaočkovať?

Bez vakcín nám hrozia vážne ochorenia a invalidita v dôsledku chorôb, ako sú napr. osýpky, meningitída, zápal pľúc, tetanus a detská obrna. Mnohé z týchto chorôb môžu byť život ohrozujúce. Svetová zdravotnícka organizácia odhaduje, že očkovanie detí  zachráni každý rok viac ako 4 milióny životov.

Dva kľúčové dôvody, prečo sa dať zaočkovať sú:

  • chrániť seba
  • chrániť ľudí okolo nás

Nie každý môže byť očkovaný napr. veľmi malé deti, vážne choré osoby s kontraindikáciami očkovania, alebo osoby so závažnými alergiami na niektorú zložku vakcíny a preto ich zdravie závisí od zodpovedného prístupu k očkovaniu nás ostatných.

Čo je vo vakcíne?

Všetky zložky vakcíny zohrávajú dôležitú úlohu pri zabezpečovaní bezpečnosti a účinnosti vakcíny. Väčšinou obsahujú:

  • antigén – usmrtený, oslabený mikroorganizmus alebo len jeho časť, ktorý vyvoláva v našom tele imunitnú odpoveď
  • adjuvans, sú látky ktoré pomáhajú posilniť našu imunitnú odpoveď, pomáhajú vakcínam lepšie fungovať
  • konzervačné látky zaisťujú, že vakcína zostane účinná
  • stabilizátory, ktoré chránia vakcínu počas skladovania a prepravy

Sú vakcíny bezpečné?

Áno, očkovanie je bezpečné. Nežiaduce účinky sa môžu vyskytovať, ale sú väčšinou nezávažné a dočasné. Najčastejšie ide napr. o bolesť, opuch alebo začervenanie v mieste vpichu, zvýšenú teplotu, únavu. Závažnejšie vedľajšie účinky napr. alergická reakcia na niektorú zložku vakcíny sa vyskytujú veľmi zriedkavo.