Európsky imunizačný týždeň

Európsky imunizačný týždeň

Prvý ročník Európskeho imunizačného týždňa sa realizoval v roku 2005.  Jeho cieľom bolo zvýšiť povedomie o očkovaní.

V tomto roku bude Európsky imunizačný týždeň prebiehať od 24.4.2022 do 30.4.2022.

Ústrednou témou tohto ročníka je „Dlhý život pre všetkých“. Cieľom je prispieť k dlhému a kvalitnému životu pre všetkých, docieliť spravodlivý a dostupný prístup k vakcínam pre každého.

Očkovanie má viac ako 200 ročnú tradíciu počas, ktorej sa podarilo mnohé závažné infekčné ochorenia eliminovať.

Pripomeňme si niektoré významné míľniky očkovania:

 • vakcíny zachraňujú životy od roku 1798, kedy sa začalo očkovať proti pravým kiahniam,
 • Európsky región si od roku 2002 udržiava status bez poliomyelitídy – detskej obrny,
 • ohniská záškrtu neboli v Európskom regióne hlásené od začiatku 90. rokov 20. storočia.
 • v 29 krajinách Európskeho regiónu bolo eliminované endemické šírenie osýpok a ružienky
 • 500 miliónov ľudí v Európskom regióne bolo očkovaných proti COVID-19, čo prispelo k záchrane 470 900 životov u osôb nad 60 rokov.

Očkovanie na Slovensku

 • Od roku 1958 bolo na Slovensku zavedené povinné očkovanie proti tuberkulóze, detskej obrne, záškrtu, tetanu a čiernemu kašľu.
 • V krátkom čase sa dosiahla takmer 100% zaočkovannosť a od roku 1961 tieto choroby prakticky u nás vymizli až na ojedinelé prípady tuberkulózy a čierneho kašľa.
 • V súčasnosti sa na Slovensku povinne očkuje proti 10 závažným infekčným ochoreniam – záškrt, čierny kašeľ, tetanus, detská obrna, vírusová hepatitída typ B, hemofilové invazívne ochorenia, pneumokokové invazívne ochorenia, osýpky, mumps a rubeola.

Prečo práve týchto 10 ochorení

Ide o infekčné rýchlo sa šíriace ochorenia, ktoré majú závažný priebeh, zvýšenú úmrtnosť. Pri mnohých z nich dochádza počas ochorenia k závažným komplikáciám, ktoré majú dlhotrvajúce až celoživotné následky.

Vďaka očkovaniu sa na Slovensku väčšina týchto ochorení nevyskytuje alebo len v ojedinelých prípadoch. Ak niekto ochorie po očkovaní spravidla má miernejší priebeh, bez komplikácií.

Mnohí z nás akoby zabudli na závažnosť týchto ochorení. Poďme si aspoň v krátkosti pripomenúť aký priebeh mali tieto ochorenia pred zavedením očkovania:

 • záškrt – pôvodca nákazy vyvoláva vznik hrubých povlakov v hrdle, opuch hrtana a hltna, ktoré sťažujú dýchanie, prehĺtanie a môže dôjsť až k uduseniu. Pôvodca ochorenia produkuje aj toxín, ktorý poškodzuje srdce, obličky v dôsledku čoho  dochádza k ich zlyhaniu.
 • tetanus – baktéria vyvolávajúca ochorenia vytvára neurotoxín, ktorý spôsobuje bolestivé napnutie svalstva, zvyčajne na celom tele, dochádza k stuhnutiu žuvacích svalov, nedajú sa otvoriť ústa a prehĺtať. Ochorenie neprežije asi 50 % nakazených.
 • čierny kašeľ – spôsobuje záchvaty kašľa, ťažkosti s jedením, pitím, poruchy dýchania. Komplikáciami sú zápal pľúc, kŕče, poškodenie mozgu a hlavne u dojčiat môže skončiť až smrťou.
 • hemofilová infekcia – u detí do 5 rokov bola častou príčinou hnisavého zápalu mozgových blán, zápalov pľúc, uší, infekcií kĺbov, kostí, vnútrosrdcovej blany
 • detská obrna – v niektorých prípadoch spôsobuje ochrnutie nôh, rúk, môže byť aj smrteľná, keď postihne dýchacie svaly – v minulosti boli takto postihnuté osoby odkázané na tzv. železné pľúca, bez ktorých nemohli existovať. Toto ich „uväznenie“ mohlo trvať aj celý život.
 • vírusová hepatitída typ B – jej závažnosť spočíva v tom, že prebieha často nepozorovane dlhšiu dobu a prechádza do chronického štádia so vznikom cirhózy až karcinómu pečene.
 • pneumokokové nákazy – spôsobujú hnisavý zápal mozgových blán, ťažké zápaly pľúc, hnisavé zápaly stredného ucha so stratou sluchu
 • osýpky sa prejavujú vyrážkou, horúčkou, nádchou a kašľom. Komplikáciami môžu byť zápal stredného ucha, pľúc, mozgu. U tehotný žien spôsobujú poškodenie plodu alebo predčasný pôrod.
 • mumps – ide o zápal slinných žliaz, s horúčkou, bolesťou hlavy. Komplikáciami môžu byť zápal mozgových blán, podžalúdkovej žľazy, pohlavných žliaz u chlapcov
 • rubeola – je mierne ochorenie, predstavuje však riziko pre tehotné ženy a ich nenarodené deti. Ak žena ochorie v rannom štádiu tehotenstva až v 80% dochádza k narodeniu  detí  s postihnutím sluchu, zraku, mozgu, vrodenej srdcovej chyby, duševnému postihnutiu. Dôjsť môže aj k potratu.