Evidujeme 3 nové pozitívne prípady ku dňu 21.5.2020

Z okresu Rožňava evidujeme 3 pozitívne prípady na COVID-19.
Ide o repatriantov zo zahraničia. Všetci sa nachádzajú v karanténnom zariadení v okrese Liptovský Mikuláš. Viac ako 2 mesiace neboli v okrese Rožňava ani v kontakte s osobami žijúcimi v okrese.