Hlásenia chorobnosti

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení ( ARO ) a chrípky a chrípke podobných ochorení (CHPO ) v okrese Rožňava za 48. kal.t. 2022

 1. Celkové zhodnotenie epidemiologickej situácie vo výskyte ARO a CHPO:
  za 48. kal. týždeň došlo k vzostupu hlásených ARO oproti 47. kal.t. o 19,9 %. Chorobnosť dosiahla 2586,2 / 100 000 obyv., čo zodpovedá sezónnemu výskytu.
  Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť sa naďalej udržalavo vekovej skupine 0-5 ročných a dosiahla 13095/ 100 000 obyv.
  Hlásených  CHPO  bolo 17 ( chorob. 41,2 / 100 000 obyv. ),  čo predstavuje  1,6 % z hlásených ARO.
 1. Komplikácie
  Hlásených bolo 109 komplikácií,čo je oproti  predchádzajúcemu týždňu prudký vzostup o 92,5%.Najvyšší podiel  tvorili sinusitídy – 70,8%.
 1. Lokálne epidémie neboli hlásené.
 2. Výchovno- vzdelávací proces bol prerušený v jednej MŠ.
 3. Počet prípadov COVID-19 ( hlásené z MOM ) – 4

Počty ochorení ARO

Veková skupina 0 až 5 6 až 14 15 až 19 20 až 59 60 a viac Spolu
Všetky ARO 329 285 82 182 47 925
Chorobnosť ARO 12531,3 7183,0 3698,3 741,3 461,7 2157,0
Z nich CHPO 4 3 1 8 2 18
Chorobnosť CHPO 152,4 75,6 45,1 32,6 19,6 42,0
Úmrtia 0 0 0 0 0 0

Komplikácie ARO

Veková skupina 0 až 5 6 až 14 15 až 19 20 až 59 60 a viac Spolu
Pneumónie 0 0 0 0 0 0
Otitídy 5 7 1 10 1 24
Sinusitídy 19 21 5 10 1 56
Komplikácie spolu 24 28 6 20 2 80
%komplikácií z ARO 7,3 9,8 7,3 11,0 4,3 8,6