Hlásenia chorobnosti

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Rožňava za 38. kalendárny týždeň 2023

V 38. kalendárnom týždni 2023 bolo spolu hlásených 1010 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 2155,9/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Z toho bolo chrípke podobných ochorení (CHPO) 106, čo predstavuje chorobnosť 226,3/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Oproti minulému týždňu (37. kalendárny týždeň 2023) je výskyt ARO vyšší o 28,9% a výskyt CHPO vyšší o 46,5%.

Priebeh ochorení bol komplikovaný v 106prípadoch, čo je 10,5% zo všetkých ARO. Komplikácie predstavovali pneumónie (2), sinusitídy (87) a otitídy (17).

Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť sa naďalej udržala vo vekovej skupine 0-5 ročných a dosiahla 7112,3/100 000 obyv.

Lokálne epidémie neboli hlásené.

Počet prípadov COVID-19:
V 38. kalendárnom týždni bol hlásený 1 prípad ochorenia na COVID-19.


Ing. Jana Hricková
regionálna hygienička
poverená výkonom funkcie