Hlásenia chorobnosti

Hlásenie ARO a CHPO 01. kalendárny týždeň roku 2022

V hodnotenom kalendárnom týždni bolo hlásených 45 ARO, chorobnosť 748,8 / 100 000 obyvateľov. Najvyššia vekovo – špecifická chorobnosť bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných a dosiahla 2552 / 100 000 obyvateľov. Hlásených bolo 23 chrípke podobných ochorení. Hlásenie dodalo 64% ambulancií pediatrov a 76% ambulancií pre dospelých.

Počcty ochorení ARO

Veková skupina 0 až 5 6 až 14 15 až 19 20 až 59 60 a viac Spolu
Všetky ARO 67 55 16 150 45 333
Chorobnosť ARO 2552,0 1386,2 721,6 578,8 418,7 748,8
Z nich CHPO 0 0 0 18 5 23
Chorobnosť CHPO 0,0 0,0 0,0 69,5 46,5 51,7
Úmrtia 0 0 0 0 0 0

Komplikácie ARO

Veková skupina 0 až 5 6 až 14 15 až 19 20 až 59 60 a viac Spolu
Pneumónie 0 0 0 3 1 4
Otitídy 1 1 0 3 0 5
Sinusitídy 4 8 3 4 0 19
Komplikácie spolu 5 9 3 10 1 28
%komplikácií z ARO 7,5 16,4 18,8 6,7 2,2 8,4