Hlásenia chorobnosti

Hlásenie ARO a CHPO 42. kalendárny týždeň roku 2021

 

V hodnotenom kalendárnom týždni bolo hlásených 1021 ARO, chorobnosť 2465,0/100 000 obyvateľov. Najvyššia vekovo – špecifická chorobnosť bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných a dosiahla 16457,3/100 000 obyvateľov. Hlásených bolo 27 chrípke podobných ochorení. Hlásenie dodalo 50% ambulancií pediatrov a 76% ambulancií pre dospelých. Za uvedený týždeň nebola hlásená lokálna epidémia ARO. Počet prípadov COVID-19 bol 279. Úmrtia neboli hlásené.

 

Počty ochorení ARO

 

Veková skupina 0 až 5 6 až 14 15 až 19 20 až 59 60 a viac Spolu
Všetky ARO 334 282 83 277 45 1021
Chorobnosť ARO 16457,3 9024,0 4684,0 1058,9 427,3 2465,0
Z nich CHPO 2 2 1 18 4 27
Chorobnosť CHPO 98,5 64,0 56,4 68,8 38,0 65,2
Úmrtia 0 0 0 0 0 0

 

Komplikácie ARO

Veková skupina 0 až 5 6 až 14 15 až 19 20 až 59 60 a viac Spolu
Pneumónie 0 0 0 8 1 9
Otitídy 7 6 2 17 0 32
Sinusitídy 47 39 12 8 1 107
Komplikácie spolu 54 45 14 33 2 148
%komplikácií z ARO 16,2 16,0 16,9 11,9 4,4 14,5