Hlásenia chorobnosti

Hlásenie ARO a CHPO 31. kalendárny týždeň r. 2021

 

V hodnotenom kalendárnom týždni bolo hlásených 245 ARO, chorobnosť 606,7/100 000 obyvateľov. Najvyššia vekovo – špecifická chorobnosť bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných a dosiahla 3547,7/ 100 000 obyvateľov. Hlásených bolo 5 chrípke podobných ochorení. Hlásenie dodalo 50% ambulancií pediatrov a 73% ambulancií pre dospelých. Za uvedený týždeň nebola hlásená lokálna epidémia. Počet prípadov COVID-19 bol 1. Úmrtia neboli hlásené.

 

Počty ochorení ARO

Veková skupina 0 až 5 6 až 14 15 až 19 20 až 59 60 a viac Spolu
Všetky ARO 72 56 13 84 20 245
Chorobnosť ARO 3547,7 1792,0 733,6 333,9 197,5 606,7
Z nich CHPO 0 0 0 4 1 5
Chorobnosť CHPO 0,0 0,0 0,0 15,9 9,9 12,4
Úmrtia 0 0 0 0 0 0

Komplikácie ARO

Veková skupina 0 až 5 6 až 14 15 až 19 20 až 59 60 a viac Spolu
Pneumónie 0 0 0 0 0 0
Otitídy 1 2 0 3 1 7
Sinusitídy 4 7 1 2 0 14
Komplikácie spolu 5 9 1 5 1 21
%komplikácií z ARO 6,9 16,1 7,7 6,0 5,0 8,6