Hlásenia chorobnosti

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení ( ARO ) a chrípky a chrípke podobných ochorení (CHPO ) v okrese Rožňava za 11. kal.t. 2023

 1. Celkové zhodnotenie epidemiologickej situácie vo výskyte ARO a CHPO:
  za 10. kal. týždeň 2023 došlo k miernemu poklesuhlásených AROoproti 10. kal.t. o 1,8%. Chorobnosť dosiahla 2326/ 100 000 obyv.
  Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť sa naďalej udržalavo vekovej skupine 0-5 ročných a dosiahla7691,1/100 000 obyv., čo je  oproti predchádzajúcemu týždňumierny pokles o 1,5%.V skupine školopoviných detí došlo kpoklesu  chorobnosti  o 3,3%, chorobnosť dosiahla 5288,7 / 100 000 obyv.
  Vo výskyte CHPOdošlo k poklesuhlásených prípadov o 17,1%. Hlásených 92 prípadov ( predchádzajúci týždeň 111 ),  chorobnosť225,3/ 100 000 obyv.
 1. Komplikácie
  Priebeh ochorení bol komplikovaný v 94 prípadoch. Najvyšší podiel  tvorili sinusitídy –69,7%.
 1. Lokálne epidémienehlásené.
 2. Počet prípadov COVID-19 ( hlásené z MOM ) – 1.

 

 

 

Počty ochorení ARO

Veková skupina 0 až 5 6 až 14 15 až 19 20 až 59 60 a viac Spolu
Všetky ARO 272 268 80 253 77 950
Chorobnosť ARO 7691,1 5288,7 2974,3 1315,8 931,8 2326,0
Z nich CHPO 18 16 5 42 11 92
Chorobnosť CHPO 509,0 315,7 185,9 218,4 133,1 225,3
Úmrtia 0 0 0 0 0 0

Komplikácie ARO

Veková skupina 0 až 5 6 až 14 15 až 19 20 až 59 60 a viac Spolu
Pneumónie 0 0 0 0 1 1
Otitídy 7 6 2 7 2 24
Sinusitídy 24 23 8 12 2 69
Komplikácie spolu 31 29 10 19 5 94
%komplikácií z ARO 11,4 10,8 12,5 7,5 6,5 9,9