Hlásenia chorobnosti

Hlásenie ARO a CHPO 19. kalendárny týždeň roku 2022

V hodnotenom kalendárnom týždni bolo hlásených 819 ARO, chorobnosť 1841,6 / 100 000 obyvateľov. Najvyššia vekovo – špecifická chorobnosť bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných a dosiahla 8570 / 100 000 obyvateľov. Hlásených bolo 19 chrípke podobných ochorení. Hlásenie dodalo 64% ambulancií pediatrov a 76% ambulancií pre dospelých.

 

Počty ochorení ARO

Veková skupina 0 až 5 6 až 14 15 až 19 20 až 59 60 a viac Spolu
Všetky ARO 225 291 51 202 62 831
Chorobnosť ARO 8570,0 7334,2 2300,2 740,5 548,1 1804,1
Z nich CHPO 0 1 0 14 4 19
Chorobnosť CHPO 0,0 25,2 0,0 51,3 35,4 41,2
Úmrtia 0 0 0 0 0 0

 

 

Komplikácie ARO

Veková skupina 0 až 5 6 až 14 15 až 19 20 až 59 60 a viac Spolu
Pneumónie 0 0 0 9 3 12
Otitídy 3 4 1 0 0 8
Sinusitídy 14 31 6 5 1 57
Komplikácie spolu 17 35 7 14 4 77
%komplikácií z ARO 7,6 12,0 13,7 6,9 6,5 9,3