Hlásenia chorobnosti

Hlásenie ARO a CHPO 38. kalendárny týždeň roku 2022

V hodnotenom kalendárnom týždni bolo hlásených 1055 ARO, chorobnosť 2290,4/ 100 000 obyvateľov, čo je 2,8 – násobný vzostup oproti minulému týždňu. Najvyššia vekovo – špecifická chorobnosť bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných, 7953 / 100 000 obyvateľov. Hlásených bolo 22 chrípke podobných ochorení, čo je 6,3 – násobný vzostup oproti minulému týždňu . Hlásenie dodalo 71 % ambulancií pediatrov a 76 % ambulancií pre dospelých. Počet hlásených prípadov COVID-19 bol 11, 15 % – ný pokles oproti minulému týždňu. Úmrtia na COVID-19 neboli hlásené.

 

Počty ochorení ARO

Veková skupina 0 až 5 6 až 14 15 až 19 20 až 59 60 a viac Spolu
Všetky ARO 232 333 107 293 90 1055
Chorobnosť ARO 7953,0 7553,5 4343,3 1130,6 837,5 2290,4
Z nich CHPO 1 1 2 11 7 22
Chorobnosť CHPO 34,3 22,7 81,2 42,4 65,1 47,8
Úmrtia 0 0 0 0 0 0

 

 

Komplikácie ARO

Veková skupina 0 až 5 6 až 14 15 až 19 20 až 59 60 a viac Spolu
Pneumónie 0 0 0 0 0 0
Otitídy 2 4 1 21 0 28
Sinusitídy 25 40 14 4 1 84
Komplikácie spolu 27 44 15 25 1 112
%komplikácií z ARO 11,6 13,2 14,0 8,5 1,1 10,6