Kalendár pohybových aktivít

RÚVZ v Rožňave prináša na svojej webovej stránke novinku: Kalendár pohybových aktivít nekomerčného charakteru (teda takých, na ktoré nie je vstup podmienený zaplatením vstupného poplatku), ktoré sa organizujú v našom okrese.

 

ruvzrv.sk/kalendar-podujati

 

Medzi takéto podujatia patria napr. zápasy, súťaže, dni športu, športové festivaly, turistické výstupy, maratóny, hry športového charakteru, charitatívne podujatia a fundraisingové aktivity, indoorové aj outdoorové, určené pre všetky vekové skupiny.

Naša iniciatíva má za cieľ zlepšenie informovanosti o podujatiach, na ktorých ľudia vykonávajú pohybovú aktivitu a aj priame zvýšenie pohybových aktivít pre  obyvateľov nášho okresu. Prichádza v súvislosti s nepriaznivými ukazovateľmi zdravia obyvateľov nášho okresu (vysoký výskyt nadváhy, obezity, nádorových a srdcovocievnych ochorení,  ochorení pohybového aparátu a  ďalších chronických neinfekčných ochorení, v dôsledku ktorých dochádza k skorej invalidizácii a k predčasnej smrti ľudí v našom okrese). Jednou z hlavných príčin týchto vážnych ochorení  je nedostatok pohybovej aktivity vo všetkých vekových skupinách.