Kampaň ku očkovaniu proti ochoreniu COVID-19 – predbežný odpočet RÚVZ so sídlom v Rožňave za prvý mesiac

Začiatok kampane: 24.05.2021

Cieľová skupina: obyvatelia okresu Rožňava (od 16 rokov s možnosťou očkovania, do 16 rokov ako podporovatelia očkovania)

1.fáza kampane:

 • vytvorenie letákov k zvýšeniu povedomia o očkovaní v jazyku slovenskom a maďarskom;
 • vytvorenie plagátov k zvýšeniu povedomia o očkovaní v jazyku slovenskom a maďarskom;
 • vytvorenie plagátov pre zamestnávateľov a ich zamestnancov s upriamením pozornosti na prínos na očkovanie zamestnancov;
 • vytvorenie plagátov pre deti a mládež ako podporovateľov očkovania vo svojom okolí;
 • spolupráca na  TV spote k vakcinácii.

2. fáza kampane:

 • distribúcia plagátov a letákov vrátane elektronickej distribúcie  na každý mestský a obecný úrad v okrese Rožňava s tým, aby sa do každej domácnosti dostal 1 leták (slovenská verzia/slovensko-maďarská verzia);
 • distribúcia plagátov a letákov vrátane elektronickej distribúcie  na pracoviská, do obchodov, lekární, úradov, do každého autobusu spoločnosti Eurobusa.s., do všetkých základných a stredných škôl v okrese;
 • distribúcia plagátov a letákov vrátane elektronickej distribúcie do všetkých ambulancií všeobecných lekárov pre dospelých a aj všeobecných lekárov pre deti a dorast;
 • elektronická distribúcia plagátov a letákov  do ambulancií lekárov – špecialistov;
 • distribúcia plagátov a letákov vrátane elektronickej distribúcie  prostredníctvom Biskupského úradu v Rožňave do každej rímsko-katolíckej farnosti, prostredníctvom Cirkevného zboru ECAV na Slovensku v Rožňave do každej farnosti a prostredníctvom Cirkevného zboru reformovanej kresťanskej cirkvi v Rožňave do každej farnosti;
 • elektronická distribúcia plagátov a letákov do JDS v Rožňave, Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Rožňave, Matice slovenskej v Rožňave;
 • vytvorenie a aktualizácia webovej stránky vytvorenej v súvislosti s vakcinačnou kampaňou (Covid-19 – RÚVZ Rožňava (ruvzrv.sk);
 • zdieľanie informácií, letákov, plagátov a TV spotu na FB stránke RÚVZ;
 • zriadenie informačnej linky pre obyvateľov okresu, kde majú možnosť sa na očkovanie prihlásiť alebo dostať odpovede na otázky ohľadom očkovania ale aj ohľadom opatrení;

3. fáza kampane:

 • jednanie k nadviazaniu spolupráce s VOC pri KSK v Košiciach;
 • nadviazanie spolupráce s NsP sv. Barbory v Rožňave s cieľom očkovania v teréne;
 • realizácia výjazdového očkovania v spolupráci s NsP sv. Barbory v Rožňave od 08.06. 2021 do 21.06.2021 počas 9 očkovacích dní do 32 obcí  (zaočkovaných spolu 961 osôb z 38 obcí) a do 7 pracovísk (zaočkovaných spolu 129 zamestnancov) pričom spolu v obciach a na pracoviskách bolo zaočkovaných 1090 osôb (tab. č. 1);
 • na zriadenú informačnú a prihlasovaciu linku sme od 24.05.2021 doposiaľ prijali   232  hovorov, z toho sme 59 osôb priamo prihlásili na očkovanie.

Tab. č. 1:

Dátum výjazdu Počet zaočkovaných Zoznam obcí/pracovísk výjazdu
08.06.2021 58 Hrušov (očkovaní aj  z Jablonova nad Turňou), Silická Jablonica
09.06.2021 137 Bôrka, Drnava, Lúčka
10.06.2021 140 Štítnik, Kunova Teplica, Pašková, Brdárka, Koceľovce
11.06.2021 90 CWT Metal s. r. o., Brzotín,  Badinotti Slovakia s.r.o., Rožňava,  Gemtex, a.s., Rožňava (očkovaní aj z firmyPAN-DUR s.r.o.,  Rožňava)
14.06.2021 162 Čierna Lehota, Slavošovce, SHP SLAVOŠOVCE, a.s., Slavoška, Rochovce, Hanková, Roštár, Honce, Rožňavské Bystré (očkovaní aj z Rakovnice)
15.06.2021 121 Bretka (očkovaní aj z Čoltova), Gemerská Hôrka (očkovaní aj z Bohúňova a Meliaty), Silica
16.06.2021 168 Rudná, Jovice, Krásnohorská Dlhá Lúka, Krásnohorské Podhradie, Hrhov
17.06.2021 163 Dobšiná, Rejdová (očkovaní aj Vyšnej Slanej), Vlachovo, Henckovce
21.06.2021 51 Kečovo, Slavec, AGROTRADE GROUP spol. s r.o., Rožňava,  Notes a. s., Betliar
Spolu: 1090 výjazdy do 32 obcí (očkovaní z 38 obcí), 7 pracovísk

Na kampani a na administrácii očkovania sa podieľali pracovníci zo všetkých  oddelení RÚVZ so sídlom v Rožňave. Podávanie vakcín vykonávali zdravotníci z NsP sv. Barbory v Rožňave.

V Rožňave, 23.06.2021

Mgr. Silvia Lengová, MPH
oddelenia podpory zdravia a výchovy ku zdraviu