Regionálny úrad verejného zdravotníctva

Špitálska 3, 048 01 Rožňava

Regionálny úrad
verejného zdravotníctva

so sídlom v Rožňave

Adresa:

Špitálska 3, 048 01 Rožňava

Telefón:

058/732 32 57 - 58

Stránkové dni:
Pondelok, utorok,streda, štvtok , piatok:

8.00 - 14.00

Podateľňa:

Pondelok, streda, štvtok, piatok:

8:00-12:00

Utorok

8:00-15:00

Kontatujte nás

HORE
Facebook RUVZRV