Kúpacia sezóna 2020

Ku dňu 02.09.2020 bola ukončená prevádzka všetkých sezónnych kúpalísk na území okresu Rožňava.

 

 

v Rožňave, dňa 10.09.2020

Ing. Jana Hricková

vedúca odd. HŽPaZ