Regionálny úrad
verejného zdravotníctva

so sídlom v Rožňave

Adresa:

Špitálska 3, 048 01 Rožňava

Telefón:

058/732 32 57 - 58

Fax:

058/ 788 13 58

Stránkové dni:
Pondelok, utorok,streda, štvtok , piatok:

8.00 - 14.00

Podateľňa:

Denne... 8:00-14:00

HORE
Facebook RUVZRV