Leto sa vrátilo. Kde sa môžete bezpečne okúpať?

Čo odporúčame?

Navštevujte len oficiálne prevádzkované kúpaliská a vodné plochy, ktorých kvalita je monitorovaná orgánmi verejného zdravotníctva a preto skôr, ako zbalíte plavky, osušky a opaľovacie krémy a vyberiete sa k vode alebo na kúpalisko, preverte si aktuálnu situáciu a  stav vodnej plochy alebo kúpaliska, kde plánujete užiť si horúci letný deň a okúpať sa.

V rožňavskom okrese majú povolenie na prevádzku v kúpacej sezóne 2023 letné kúpaliská v Rožňave a v Bretke ako aj  sezónny bazén pri Rekreačnom stredisku Baník pod Radzimom vo Vyšnej Slanej, ktorý je počas leta doplnkovou službou ubytovacích zariadení tohto strediska. Kvalita vody vo všetkých prevádzkovaných bazénoch je sledovaná tunajším RÚVZ počas celej kúpacej sezóny a aktuálne výsledky pravidelne zverejňujeme na našej webovej stránke.

Sledujeme i kvalitu vody vo vodnej nádrži Palcmanská Maša, v lokalite pláže pod Hotelom Priehrada v obci Dedinky. Ide o vodnú plochu s neorganizovanou rekreáciou s obľubou navštevovanú najmä v horúcich víkendových dňoch obyvateľmi obce Dedinky. Aj keď výsledky tohto týždňového vzorkovania potvrdili vyhovujúcu kvalitu vody na kúpanie, buďte opatrní a dodržiavajte zásady bezpečného kúpania!

Leto sa vrátilo. Kde sa môžete bezpečne okúpať?

Chcete sa ísť okúpať i mimo náš okres? Ako zistíte, kde je to bezpečné a kde je voda na kúpanie vyhovujúca?

Aktuálny stav vodných plôch a kúpalísk na Slovensku počas kúpacej sezóny 2023 týždenne zverejňuje Úrad verejného zdravotníctva SR na svojej webovej stránke www.uvzsr.sk.

 Aj keď kúpanie je skvelou zábavou spojenou s relaxom a oddychom, nepodceňujte možné zdravotné riziká!

Na čo nezabúdať? Pripomeňme si to najdôležitejšie:

  • navštevujte kúpaliská a vodné plochy len vtedy, ak ste zdravý, netrpíte prenosným ochorením a nie ste krátko po ochorení,
  • dodržiavajte pitný režim, konzumujte len ľahko stráviteľné jedlá, používajte prikrývku hlavy, opaľovacie krémy, minimalizujte pohyb na priamom slnku,
  • nevstupujte do vody, ktorá na základe senzorických vlastností ako farba, zákal alebo zápach pôsobí odpudivo, v ktorej je nahromadený odpad, kde sa zhromažďuje vodné vtáctvo a v okolí ktorej pozorujete uhynuté vtáky alebo iné zvieratá,
  • nepreceňujte svoje sily najmä pri kúpaní v hlbokej vode, aj keď ste dobrí plavci,
  • do vody vstupujte postupne a vyhýbajte sa prudkému ochladeniu organizmu,
  • dbajte na hygienu rúk, vyvarujte sa prehltnutiu vody na kúpanie, používajte záchody,
  • po každom kúpaní sa čo najskôr dôkladne osprchujte a prezlečte do suchého oblečenia,
  • po návrate domov sledujte svoj zdravotný stav a nezabúdajte ani na Vašich najmenších! Prečo? Pri kúpaní nie je možné vylúčiť priamy kontakt s rôznymi druhmi mikroorganizmov, vírusov, mikroskopických húb, plesní a kvasiniek, pri premnožení ktorých hrozia rôzne ochorenia, a to predovšetkým dermatitídy, infekcie urologické a gynekologické, črevné nákazy, infekcie ucha, zápaly očných spojiviek, pri premnožení rias a siníc alergické reakcie, otravy. V prípade, že sa u Vás alebo u Vašich detí v súvislosti s pobytom vo vode objavia akékoľvek zdravotné problémy, vyhľadajte lekára!

Na stránke Úradu verejného zdravotníctva SR je pre verejnosť k dispozícií Dotazník výskytu ochorení súvisiacich s kvalitou vody na kúpanie v Slovenskej republike. Budeme Vám vďační, ak i Vy poskytnete cenné informácie pre vyhodnotenie situácie ohľadom výskytu ochorení súvisiacich s kvalitou vody na kúpanie a pobytom na kúpaliskách. Ak máte záujem sa do prieskumu zapojiť, kliknite na tento odkaz: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfg9tHojR3hw_qaeBWDs6Tl95M2z8hHzbvb_-s_pE9Z-IOfLg/viewform?usp=sf_link.


Oddelenie hygieny životného prostredia a zdravia
RÚVZ so sídlom v Rožňave