Narodilo sa Vám dieťatko

Dojčenie je prirodzený životný proces, je to viac ako obyčajné kŕmenie a materské mlieko je viac ako obyčajná potrava. Pre dieťa je najlepšou možnou výživou, pretože spĺňa všetky požiadavky, ktoré sa od výživy očakávajú. Materské mlieko je prirodzená potrava, ktorú vytvára telo matky pre svoje dieťa a preto je ideálne prispôsobená potrebám a rastu dieťaťa.

Narodilo sa mi dieťatko.

Pre mňa je tým najdrahším a najkrajším dieťatkom. Nič neexistuje dôležitejšie ako je ono. Chcem, aby bolo zdravé a šťastné. Chcem a budem ho dojčiť. Určite to spolu dokážeme!

Dojčenie je najmodernejší a najlacnejší spôsob výživy dieťaťa.

98 % mamičiek je schopných dojčiť!

Materské mlieko:

 • Ľahko stráviteľné, nezaťažuje ešte nie dostatočne vyvinutý tráviaci systém,
 • Zabezpečuje správny telesný, duševný a sociálny vývoj.
 • Zaisťuje odolnosť voči infekčným chorobám a zabraňuje vzniku rozvoju alergie.
 • Znižuje riziko náhleho úmrtia.

 • Znižuje chorobnosť a úmrtnosť dojčiat, dojčené deti menej trpia chorobami dýchacích ciest, zápalom stredného ucha, infekciami tráviaceho traktu (hnačky), dojčenie má pozitívny vplyv na správny vývin sánky a zubov.

 • Spĺňa pre novorodenca jednu z jeho prvých základných potrieb, ktorou je potreba pocitu bezpečia. Hneď po pôrode sa dieťa priloží na prsník, cíti teplo, dotyk matkinho tela, známy tlkot srdca, rytmus dýchania, počuje známy hlas, jeho ústočká nájdu miesto, z ktorého môžu sať. To všetko mu uľahčí uvoľnenie napätia a traumy z pôrodu.

Zásady úspešného dojčenia:

 • Začnite dojčiť skoro, čím skôr tým lepšie.

 • Uvedomte si, že prvé kvapky mlieka (mledzivo) sú pre dieťa najdôležitejšie.

 • Časté dojčenie – najlepšie pre matku a dieťa. Venujte dojčeniu po pôrode väčšinu času – matka s dieťaťom nepretržite (rooming-in).

 • Vyhnite sa fľaši a cumľu, vedú k problémom pri dojčení a jeho rýchlemu ukončeniu. Kŕmenie z fľaše je jednoduchý spôsob, ale novorodencovi sa nedostáva uspokojenia z dotyku matkinho prsníka a nikdy nebude mať blahodarný účinok na dieťa a matku.

 • Zdravé, výlučne dojčené dieťa nepotrebuje čaj ani vodu, nie je pravdepodobné, že by všetko predné mlieko, ktoré uhasí jeho smäd, vytieklo, stále sa tvorí.

 • Zabezpečte správnu polohu a správne prisatie pri dojčení, alebo zmenu polohy tak, aby sa vyprázdnili všetky časti prsníka. Priložte dieťa k prsníku, nie prsník k dieťaťu.

Správna technika dojčenia pozostáva zo:

 • správneho držania prsníka (nie cigaretové ale céčkové),

 • zaujať správnu polohu dieťa + matka,

 • s  právna technika prisatia dieťaťa,

 • správna technika sania.

Ak bude vaša snaha dojčiť vaše dieťatko neúspešná, obráťte sa na poradkyňu pre dojčenie, detskú sestru, ženskú sestru alebo na pediatra vášho dieťatka. Každý problém sa dá vyriešiť tak, aby ste vy a vaše dieťatko boli naďalej spokojní.

RÚVZ Rožňava, oddelenie podpory zdravia, 2011