Najnovšie informácie k novým prípadom COVID-19

  • Dňa 14.4.2020 sme vo večerných hodinách dostali hlásenie z virologického laboratória pri RÚVZ Košice o pozitívnom prípade na COVID-19. Jedná sa o 39 ročnú ženu z okresu Rožňava, ktorá pracuje ako zdravotnícky pracovník v NsP Rožňava na oddelení OMIS. Dňa 15.4.2020 sme otestovali zamestnancov tohto oddelenia. K dnešnému dňu 16.4.2020 máme zatiaľ ďalšie 3 potvrdené prípady. V NsP Rožňava sú prijímané prísne protiepidemické opatrenia a naďalej prebieha testovanie osôb v kontakte s potvrdenými prípadmi.
  • Zároveň nám bol dňa 16.4.2020 nahlásený pozitívny výsledok u 41 ročného muža z okresu Rožňava, ten je v domácej karanténe.
  • Zároveň nám dnes pribudol ďalší pozitívny prípad – žena, vek 30 rokov.
  • RÚVZ Rožňava toho času situáciu stále preveruje a vykonáva epidemiologické vyšetrovanie.

Dňa 16.4.2020