Odporúčania pre zdravotníckych pracovníkov: Manažment pacientov so suspektnou alebo potvrdenou infekciou COVID-19

Čo je to nový koronavírus?
▪ Epidémia akútnych respiračných infekcií vyvolaných
novým koronavírusom
(SARS-CoV-2) vznikla v Číne,
najvyšší počet ochorení je v
meste Wuhan
▪ Prvé hlásené prípady sa
vyskytli u ľudí, ktorí navštívili
miestny trh s predajom rýb a
iných živých zvierat, bol
potvrdený prenos z človeka
na človeka a boli nakazení aj
zdravotnícki pracovníci
Kedy vzniká podozrenie na infekciu
COVID-19?
▪ Keď ošetrujete pacienta s akútnou respiračnou
infekciou (náhly nástup aspoň jedného z
nasledujúcich príznakov: kašeľ, bolesť hrdla,
dýchavičnosť), ktorá vznikla do 14 dní po jeho návrate
z Číny alebo pacient s akýmikoľvek respiračnými
príznakmi, ktorý bol v kontakte s osobou s
diagnostikovanou infekciou COVID-19.
Ako zaobchádzať s pacientom so suspektnou
infekciou COVID-19?
▪ Poskytnite pacientovi tvárové rúško; oddeľte ho od
ostatných pacientov v čakárňach; vyšetrite ho v
osobitnej miestnosti.
▪ Dodržiavajte štandardné bezpečnostné opatrenia ako
pri infekciách prenášaných vzduchom, kvapôčkami
alebo kontaktom: hygiena rúk a používanie osobných
ochranných pomôcok (OOP): respirátor FFP2 alebo
FFP3, ochrana očí, plášť a rukavice
▪ Kontaktujte spádové infekčné oddelenie, ktoré
zabezpečí ďalší postup vrátane odberu biologického
materiálu na diagnostiku COVID-19, v zmysle
vydaného Usmernenia hlavného hygienika SR
▪ Nahláste prípad na príslušný RÚVZ
Starostlivosť o pacientov s potvrdenou
infekciou COVID-19:
• Izolovať pacienta na jednolôžkovej alebo
izolačnej miestnosti
• Používať osobné ochranné pomôcky ako
pri infekciách prenášaných vzduchom,
kvapôčkami a kontaktom: respirátor
FFP2 alebo FFP3, ochrana očí, plášť a
rukavice
• Pri vykonávaní postupov vytvárajúcich
aerosól, ako je napríklad tracheálna
intubácia, bronchoalveolárna laváž, iné
diagnostické postupy v dýchacích
cestách, používajte osobné ochranné
pomôcky: správne nasadený respirátor
FFP3, dobre priliehajúcu ochranu očí,
rukavice a nepremokavý ochranný plášť
s dlhým rukávom
• Zdravotnícki pracovníci by sa mali do 14
dní od posledného kontaktu s
potvrdeným prípadom neustále
monitorovať, či u seba nevykazujú
akékoľvek respiračné príznaky alebo
horúčku