Október-mesiac úcty k starším: Infekčné ochorenia a očkovanie seniorov

Infekčné choroby sú niekedy označované náchylnejšie termínom „prenosné choroby“. Znamená to, že majú schopnosť prenášať sa z človeka na človeka alebo zo zvierat na človeka.  Stále patria medzi časté príčiny chorôb a úmrtí. Typom nákazy, priebehom ochorenia, možnými komplikáciami i liečbou sa infekčné ochorenia u seniorov líšia od ochorení ostatných vekových skupín. Na zmene obranyschopnosti počas starnutia sa podieľa mnoho faktorov, ako napríklad zhoršenie kvality prirodzených bariér akými sú koža a sliznice, zmeny na úrovni imunitného systému, multimorbidita (mnoho chorôb), alebo malnutrícia (podvýživa). Preto sú staršie osoby náchylnejšie k infekciám a infekčné choroby majú častejšie ťažký priebeh končiaci smrťou. Z tohto dôvodu je dôležité dbať najmä na prevenciu, ktorej súčasťou je aj pravidelné očkovanie proti infekčným ochoreniam, akými sú chrípka, alebo pneumokokové nákazy a od marca 2020 je na Slovensku nový typ koronavírusu SARS-CoV-2.

Chrípka je vysoko nákazlivé respiračné ochorenie, nastupuje náhle, z plného zdravia a jej prítomnosť signalizujú príznaky ako:

bolesť kĺbov a svalov,

bolesť hlavy v oblasti očí,

zimnica a zvýšená telesná teplota často nad 38 °C, aj keď u starších ľudí nemusí byť vždy vysoká,

nadmerná únava,

kašeľ, bolesť hrdla, bolesti na hrudníku.

 

Liečba je zameraná na príznaky a kľud na lôžku, ale u seniorov sa z chrípky môže vyvinúť aj ťažké akútne respiračné ochorenie s nutnosťou hospitalizácie v nemocnici. V dôsledku toho, že vírus chrípky naruší a oslabí sliznicu dýchacích ciest, môže dôjsť ku komplikáciám a to najmä k vírusovému zápalu pľúc a tiež k druhotnej infekcii baktériami a vzniku hnisavého zápa­lu stredného ucha, prínosových a čelových dutín, nosa, priedušiek a zápalu pľúc. Pre seniorov je charakteristická prítomnosť viacerých chorôb, čo vedie k závaž­nejšiemu priebehu ochorenia na chrípku, k častým komplikáciám a nezriedka k úmrtiu.

 

Účinnou prevenciou je očkovanie proti chrípke, ktoré by seniori mali absolvovať každoročne pred začiatkom chrípkovej sezóny, v jesenných mesiacoch. Očkovanie proti chrípke je najvhodnejšie vykonať v priebehu ok­tóbra až novembra. Dostatočná ochranná hladina protilátok sa vytvorí za 14 dní od sa­motného očkovania. Účinok očkovania trvá približne 6 – 12 mesiacov, vírusy chrípky sa menia, preto je dôležité zaočkovať sa každý rok. Dospelí sa očkujú 1 dávkou očkovacej látky zvyčajne do svalu ramena. Ak sa chcete očkovať proti chrípke, zavolajte svojmu ošetrujúcemu lekárovi.

Pneumokokové infekcie majú veľmi pestré príznaky od ľahkých ochorení dýchacích ciest po ťažké zápaly pľúc, stredného ucha, otravu krvi, zápal mozgových blán, sepsu a ďalšie život ohrozujúce ochorenia. Pôvodca nákazy  bežne kolonizuje sliznicu horných dýchacích ciest, problém nastáva pri výraznom znížení odolnosti jednotlivca a zároveň aktivácii baktérií pneumokokov, ktoré organizmus prestane kontrolovať.

Pneumokokový zápal pľúc začína väčšinou:

náhle s vysokou teplotou, zimnicou

a vykašliavaním malého množstva spúta hrdzavej farby.

Pneumokokový zápal mozgových blán je veľmi často druhotným ochorením po pneumokokovom zápale stredného ucha alebo po úraze. K prenosu dochádza pri priamom kontakte kvapôčkami a slinami. Inkubačný čas je 1 až 3 dni.

Pneumokok môže byť odolný voči antibiotikám, čo znamená, že liečba nemusí byť účinná a je zodpovedný za viac ako polovicu všetkých úmrtí na zápal pľúc. Proti pneumokokovým invazívnym infekciám sa odporúča očkovať osoby 65 ročné a staršie, osoby umiestnené v liečebniach pre dlhodobo chorých, geriatrických centrách a v zariadeniach sociálnych služieb, osoby s chronickými ochoreniami dýchacích ciest, srdcovo-cievneho aparátu, s metabolickými poruchami, osoby po transplantácii, osoby so zníženou imunitou a  u všetkých osôb, u ktorých sa predpokladá častá a dlhodobá hospitalizácia. Dospelí sa očkujú 1 dávkou očkovacej látky do svalu ramena. Imunita pretrváva 5 rokov, preočkovanie je potrebné až po ich uplynutí. Ak sa chcete očkovať proti pneumokokom, zavolajte svojmu ošetrujúcemu lekárovi.

 

SARS-CoV-2 je nový typ koronavírusu, ktorý sa šíri hlavne vzdušnou cestou – kvapôčkovou nákazou, blízkym kontaktom medzi ľuďmi, môžu ho prenášať aj také infikované osoby, ktoré nemajú žiadne alebo len veľmi mierne vonkajšie prejavy ochorenia. Za najviac infekčnú sa považuje osoba s prítomnými klinickými príznakmi. Osoba je infekčná už aj pred nástupom prvých príznakov. Inkubačný čas ochorenia je 2 až 14 dní, môže byť aj dlhší, zvyčajne je 5 až 6 dní.

Najčastejšími prejavmi infekcie sú:

zvýšená teplota, horúčka,

bolesť v krku, dusivý kašeľ, sťažené dýchanie,

únava, bolesti svalov,

ale môže sa objaviť aj nádcha, nechutenstvo, bolesť brucha, zvracanie, hnačky,

bolesti hlavy, slabosť, závraty

a iné neurologické symptómy.

Ochorenie môže mať mierny priebeh, ale často sa môže skomplikovať a vyústiť do ťažkého zápalu pľúc, syndrómu akútnej respiračnej tiesne (ARDS) a vedie k respiračnému zlyhaniu, k zlyhaniu obličiek, multiorgánovému zlyhaniu, ktoré môže končiť smrťou. Určitý percentuálny podiel ľudí postihnutých ochorením potrebuje hospitalizáciu, v niektorých prípadoch dokonca intenzívnu starostlivosť, niekedy aj dlhodobejšiu. Ľudia, u ktorých sa vyvinú závažné respiračné syndrómy, môžu potrebovať pľúcnu ventiláciu, čo môže zvýšiť náchylnosť na sekundárne bakteriálne infekcie. U pacientov sa môžu vyskytnúť aj komplikácie, ako je mozgová príhoda alebo infarkt, ako dôsledok zvýšenej zrážanlivosti krvi. Najviac ohrození ťažkým priebehom ochorenia sú ľudia nad 60 rokov a osoby, ktoré majú vážne chronické ochorenie (ochorenie srdca, cukrovku, pľúcnu chorobu, chronické ochorenia so znížením imunity). Za závažnosť infekcie u starších jedincov zodpovedá viacero imunologických zmien súvisiacich s vekom, najmä zvýšená produkcia zápalových cytokínov v dôsledku zápalu a do určitej miery vyčerpaná možnosť organizmu rozoznávať nové antigény a bojovať s nimi. Medicína dnes nepozná liek, ktorý by vírus zlikvidoval. Dostupné lieky dokážu bojovať len s jeho príznakmi a dôsledkami. Z hľadiska prevencie je vakcína účinný spôsob, ako dokážeme nákaze predísť, a ak by ste sa aj nakazili, vyhnúť sa ťažkému priebehu ochorenia a chrániť tak zdravie a životy seba aj svojich blízkych.  Chránený pred  ochorením ste približne po 7- až 14-tich dňoch od podania druhej dávky vakcíny, resp. 21 dní od podania jednodávkovej vakcíny. Očkovanému sa výrazne zvýši pravdepodobnosť, že neskončí  v ťažkom stave v nemocnici, no ak ochorie, choroba by mala mať len mierny priebeh. Žiadna vakcína nie je účinná na 100 %. Ale takýchto prípadov je len zlomok z toho, koľko ľudí by  skončilo v nemocnici bez očkovania.  Vakcíny chránia pred hospitalizáciou na 93 – 96%. Keď skončí v nemocnici niekto očkovaný, väčšinou ide o tých najzraniteľnejších, kde imunita správne nezareagovala. Stále je to však len pár percent z celkového počtu.

 

Ak sa chcete očkovať proti ochoreniu COVID-19, zavolajte svojmu ošetrujúcemu lekárovi alebo skonzultujte svoje rozhodnutie s lekárom špecialistom. Na očkovanie sa môžete prihlásiť pomocou formulára na stránke www.korona.gov.sk, alebo sa len dostavte na ktorúkoľvek očkovaciu ambulanciu (treba si dopredu zistiť,  ktoré dni a hodiny očkujú). Pre viac informácií nám môžete zavolať na telefónne číslo: 0905 439 276

 

 

Ing. Janette Labuzíková

oddelenie podpory zdravia a výchovy k zdraviu

RÚVZ so sídlom v Rožňave

Zdroje:

  1. https://vaccination-info.eu/sk/covid-19/fakty-o-covid-19
  2. https://www.uvzsr.sk/docs/info/podpora/letaky/UVZ_OckovanieSeniorov.pdf
  3. https://www.dovera.sk/poistenec/potrebujem-poradit/ockovanie-proti-covid-19/ockovanie-proti-covid-19
  4. https://www.unilabs.sk/casopis-invitro/specifika-infekcnych-ochoreni-u-seniorov-0