Október-mesiac úcty k starším: Riziká a prevencia pádov a úrazov u seniorov. Sociálne kompenzácie postihnutia.

Štatistiky uvádzajú, že v 20% u osôb nad 65 rokov sa v anamnéze potvrdzuje jeden pád za posledný rok, vo vekovej skupine nad 75 rokov je to už 50% osôb. Pády sa stávajú najčastejšou príčinou smrteľných úrazov u osôb starších ako 65 rokov.

Príčiny pádov môžeme rozdeliť na vnútorné, ktoré vznikajú v dôsledku ochorenia a predstavujú približne 50-70% všetkých pádov a vonkajšie, ktoré vznikajú v dôsledku vonkajšieho prostredia a tvoria 20-30% všetkých pádov.

Rizikové faktory pádu/úrazu – vnútorné
• vek ≥ 65 rokov (75 rokov)
• pád v anamnéze (posledné 3 mes. / 6 mes.) – vyššia pravdepodobnosť pádu
• lieky – vplyv na centrálny nervový systém + počet
• akútne choroby – napr. epilepsia, horúčka

• nedostatočný príjem tekutín, dehydratácia
• chronické choroby – cukrovka a výkyvy hladiny cukru v krvi, choroby kĺbov, očí, cukrovka, Parkinsonova choroba, demencia
• závraty, točenie hlavy, pocit slabosti
• inkontinencia (najmä urgentná)
• pohybový aparát – oslabená sila a tonus svalov, nestabilita postoja, osteoporóza
• poruchy chôdze a rovnováhy – pomalšia chôdza, problematické zdvíhanie chodidla od podložky, vstávanie a usadzovanie (z/do postele, kresla)
• duševný stav – stavy zmätenosti, dezorientácie, poruchy pamäti

• užívanie alkoholu a psychotropných látok
• porucha zraku – zhoršená zraková ostrosť, adaptácia na tmu, zužovanie zorného poľa

 

Rizikové faktory pádu/úrazu – vonkajšie
• kvalita povrchu –  neupevnené podlahové krytiny (koberce, behúne, rohožky, podložky), mokré, klzké povrchy,
• zlé osvetlenie – nesprávna intenzita alebo odrazy svetla, nevhodné umiestnenie vypínačov
• množstvo, tvar a stav nábytku – výška stoličiek a postelí (napr. vysoké postele, alebo s nefunkčnými brzdami, izby preplnené nábytkom, ostré hrany a rohy na nábytku)
• vane, sprchovacie kúty a toalety – chýba bezbariérový vstup, chýbajú opory, madlá

• neupevnené a neprekryté káble v prostredí

• domáce zviera (senior ho nezbadá, alebo nevie rýchlo zareagovať, ak sa mu zviera príde k nohám)
• typ a stav obuvi – nevhodné papuče, papuče bez zapínania, vysoké podpätky, hladké podrážky
• nesprávne používanie zariadení – bočnice na posteliach (rizikové!)
• nevhodné pomôcky – nefunkčné brzdy na invalidných vozíkoch, opotrebovaná guma na barlách, zle fixované časti chodítka
• neporiadok, prekážky v prostredí
• nevhodné aktivity (práca na rebríku – na jar strihanie stromov a neskôr oberanie plodov, upratovanie a umývanie okien napr. na jedálenskej stoličke, na stolčeku, stole)
• čas dňa (noc)

• poškodené verejné priestranstvá (jamy a výtlky na chodníkoch, na cestách)

• rizikové činnosti (práca v záhrade, jazda na bicykli, jazda na motorke, na aute)

 

Polovica pádov u seniorov je spojená so závažným zranením, ktoré si vyžaduje hospitalizáciu. Aktivity zamerané na zníženie rizika by mali byť jednou z dominantných priorít v starostlivosti o staršie osoby. Ľudia, ktorí už spadli a boja sa ďalšieho pádu, vykazujú v nasledujúcom období zhoršenie chôdze a rovnováhy.

 

Prevencia pádov v domácnosti
• odstrániť neupevnené malé koberčeky, behúne, rohožky, zahnuté roky krytín, drevené prahy, uvoľnené parkety
• káble viesť popri stene (podľa možnosti v ochranných lištách)
• podlahy by nemali byť príliš lesklé, šmykľavé, mokré (najlepšie sú protišmykové)
• neprepĺňať domácnosť nábytkom, odstrániť predmety, ktoré prekážajú v pohybe
• nábytok má byť pevný, nemal by sa kývať, police i nábytok dobre upevnené
• veci dennej potreby mať na dosah ruky (nepoužívať rebrík alebo stoličku)
• schodisko by malo mať zábradlie (po oboch stranách), osvetlenie
• do kúpeľne dať madlá a upevniť vo výške cca 66-91 cm podľa výšky seniora (pri vani, v sprche, okolo sedačky vo vani / sprche, WC, a protišmykové podložky
• osvetlenie – stropné svietidlá miesto stojatých lámp, alebo pohybový senzor (kúpeľňa, schodisko), nechať nočné osvetlenie
• naučiť seniora vstávať pomaly, pridŕžať sa niečoho pevného, obliekať si spodnú časť tela posediačky, neponáhľať sa, nenosiť bremená, nechodiť po klzkom povrchu
• obuv – nechodiť doma len v ponožkách, obuv má pevne obopínať nohu, bez podpätku, uzatvorená päta a špica, protišmykové pevné podrážky
• skupinové a domáce cvičebné programy – silové cvičenia, cvičenia na podporu rovnováhy, aeróbne cviky → istejšia a sebavedomejšia chôdza seniora

• mať po ruke telefón alebo SOS náramok na privolanie pomoci

• zabezpečiť alebo poskytnúť seniorovi, pomoc, asistenciu, opatrovanie

• zabezpečiť seniorovi všetky potrebné pomôcky podľa jeho veku, postihnutia a potrieb (polohovaciu posteľ s antidekubitárnym matracom, invalidný vozík, schodolez, schodiskový výťah, prenosnú toaletu, …)
• kompenzácia porúch /chorôb (napr. operácia šedého zákalu, implantácia kardiostimulátora..)
• dbať na pitný režim, výživnú a pestrú stravu (doplniť vitamín D, C, kalcium na zdravé kosti a svaly, zinok a selén).

Ukážky niektorých zariadení:

Obrázkové výsledky pre: schodolez                          Obrázkové výsledky pre: polohovacia posteľ           Obrázkové výsledky pre: prenosné wc                    Obrázkové výsledky pre: schodiskový výťah

schodolez k invalidnému vozíku       polohovacia posteľ                       prenosná toaleta                            schodiskový výťah

 

Medzi následky pádov sa zaraďujú zlomeniny krčka stehennej kosti, predlaktia a stavcov, poranenia lebky alebo svalov. Zranenia bývajú stredne ťažké až ťažké, a často v dôsledku následnej imobility končia smrťou seniora. Dôležitá je minimalizácia rizika a následku pádu, a ak je to možné aj bezbariérová úprava domácnosti a životného štýlu, rehabilitácia a používanie zdravotníckych pomôcok.

 

Zdravotnícke pomôcky

 

Viac ako polovicu zdravotníckych pomôcok, ktoré ochránia pred zbytočným pádom, nahradia zhoršujúci sa sluch či zrak, uhrádza zdravotná poisťovňa. Jedinou podmienkou je, že ich musí predpísať lekár. Vychádzkové palice, barly, načúvacie prístroje, ale aj invalidné vozíky nemusia

stáť viac ako dve návštevy u lekára a vo výdajni zdravotníckych potrieb.

Kde a ako sa môže vybaviť a získať zdravotnícka pomôcka?

 

Najrýchlejším spôsobom, ako získať potrebnú pomôcku je kúpiť si ju platbou v hotovosti, no je aj niekoľko iných možností, ako potrebnú pomôcku získať.

 

Pomôcky cez zdravotné poisťovne

 

Zdravotné poisťovne uhrádzajú rôzne druhy pomôcok. Lekársky poukaz môže predpísať iba odborný lekár, nikdy nie tzv. všeobecný lekár, okrem pomôcok pre inkontinetných. Pri pomôckach, ktoré pomáhajú pri pohybe, je to obyčajne ortopéd, chirurg alebo rehabilitačný lekár. Vychádzkovú palicu môže predpísať aj geriater. Pre načúvací prístroj treba navštíviť fo-

niatra alebo ušno-nosovo-krčného lekára.

O tom, či je pomôcka plne alebo len čiastočne hradená by vás mal informovať lekár, alebo sa môžete informovať aj vo vašej zdravotnej poisťovni. Skôr, ako si pomôcku dáte predpísať, mali by ste si ju pozrieť vo výdajni zdravotníckych potrieb.

Niekedy je nutnú lekársky poukaz na pomôcku zaslať do  príslušnej zdravotnej poisťovne na schválenie. So schváleným lekárskym poukazom potom navštívite predajcu alebo výdajňu zdravotníckych pomôcok, ktorý pomôcky vydá alebo objedná. Zdravotnícke  pomôcky je možné dostať buď opakovane alebo jednorazovo. Zdravotná poisťovňa následne môže uhradiť aj prípadné opravy pomôcok.

 

Aké pomôcky je možné získať na  lekársky poukaz?

• mechanický invalidný vozík, chodúle – raz za 5 rokov,
• elektrický invalidný vozík – raz za 7 rokov,
• príslušenstvo k invalidnému vozíku: – sedačky antidekubitné penové – raz za 1 rok, – sedačky gélové a pneumatické – raz za 2 roky,
• zdvihák, elektrické polohovacie lôžko – raz za 10 rokov,
• antidekubitný matrac s kompresorom alebo s tvarovou pamäťou- raz za 5 rokov,
• toaletné stoličky, kreslá, hygienické vozíky, zvyšovače WC, sa vydávajú jednorazovo

• prípadne ďalšie špeciálne pomôcky podľa typu postihnutia

 

V zozname zdravotníckych pomôcok, ktorý každý štvrťrok vydáva ministerstvo zdravotníctva, je viac ako  4000 druhov pomôcok. Podrobné informácie nájdete na  internetovej stránke ministerstva zdravotníctva: https://www.health.gov.sk/Clanok?zkzp-202110

 

Peňažný príspevok na kúpu pomôcky

 

Ďalším spôsobom, ako získať pomôcku je prostredníctvom úradu práce sociálnych vecí a rodiny. Úhrada pomôcok je finančne limitovaná, ako aj druh pomôcok. Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny vydalo k tomu prílohu ako zoznam pomôcok a maximálne zohľadňované sumy z ceny pomôcok.

 

Vhodnú pomôcku je možné získať aj inak

 

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny vedie zoznam vrátených kompenzačných pomôcok a zdvíhacích zariadení. Vrátenú pomôcku alebo zariadenie možno poskytnúť fyzickej osobe s ťažkým  zdravotným postihnutím, ktorá o ňu  prejaví záujem a je na pomôcku alebo zdvíhacie

zariadenie odkázaná.

Požičanie pomôcok

 

V niektorých mestách a  pri niektorých organizáciách vznikli a fungujú aj požičovne pomôcok, kde bezplatne alebo za úhradu je možné zapožičať pomôcky na určitý čas (napríklad polohovaciu posteľ, antidekubitárny matrac a iné pomôcky). V Rožňave je to napríklad Charitatívno-sociálne centrum, Kósu-Schoppera 141/22, tel.: 0911 247 448.  Taktiež Mesto Rožňava realizuje požičiavanie pomôcok. Podrobnejšie informácie o požičiavaní pomôcok prípadne o úhradách za požičané pomôcky žiadateľ získa na internetovej stránke www.roznava.sk alebo aj osobne na Mestskom úrade na odbore sociálnych vecí na I. poschodí č. dverí 103, prípadne telefonicky 058/ 777 32 80, 777 32 74.

 

Druhy peňažných príspevkov na kompenzáciu z ÚPSVaR /Úrad práce sociálnych vecí a rodiny/

 

Vzhľadom na to, že sú občania s ťažkým zdravotným postihnutím oproti ostatným občanom znevýhodnení, štát ich postihnutie môže kompenzovať peňažnými príspevkami. O tie treba žiadať na úradoch práce a sociálnych vecí podľa miesta bydliska.

 

O aké príspevky z ÚPSVaR môžete požiadať

 

Opakované peňažné príspevky:

  • príspevok na osobnú asistenciu
  • ​príspevok na opatrovanie
  • ​príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov (na diétne stravovanie, súvisiacich s hygienou, opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia, súvisiacich so zabezpečením osobného motorového vozidla, so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom)
  • ​príspevok na prepravu

 

Jednorazové peňažné príspevky:

  • peňažný príspevok na kúpu, výcvik používania a úpravu pomôcky
  • peňažný príspevok na opravu pomôcky
  • peňažný príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia,
  • peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla,
  • peňažný príspevok na úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže.

 

Žiadosť o kompenzácie a všetky potrebné dokumenty a tlačivá nájdete tu: Druhy peňažných príspevkov na kompenzáciu > ÚPSVaR (gov.sk) alebo priamo na príslušnom ÚPSVaR.

 

Ing. Janette Labuzíková

Mgr. Silvia Lengová, MPH

oddelenie podpory zdravia a výchovy k zdraviu

RÚVZ so sídlom v Rožňave

 

Zdroje:

 

http://www.geriatri.sk/wp-content/uploads/2017/06/Geriatria_2015_3.pdf

https://portal.jfmed.uniba.sk/clanky.php?aid=341

https://www.inakobdareni.sk/rubriky/category/penazne-prispevky/article/vybavenie-zdravotnicka-pomocka.xhtml

https://ekonomika.sme.sk/c/20146257/dobry-pomocnik-pre-seniora-je-zadarmo.html

https://www.upsvr.gov.sk/obcan-so-zdravotnym-postihnutim-1

http://charitaroznava.sk/skk/sluzby-charity/zdravotne-pomocky/

https://old.roznava.sk/sk/–174-2400-poziciavanie-pomocok

  • vlastné odborné vedomosti a skúsenosti