OKTÓBER – mesiac úcty k starším

Každoročne v mesiaci október sme sa stretávali na Rožňavskom veľtrhu pre seniorov. Tovarom a cieľom, za ktorý sa neplatilo, boli informácie a služby z oblasti uspokojovania fyzických, psychických, sociálnych a spirituálnych potrieb a tiež vytvorenie siete a kontaktov medzi jednotlivými organizáciami, ktoré sa problémami seniorov zaoberajú.

Vzhľadom k momentálnej zhoršujúcej sa situácii v súvislosti s pandémiou sa Rožňavský veľtrh pre seniorov neuskutoční. Veríme, že budúci rok sa opäť stretneme, no zatiaľ by sme vám chceli sprostredkovať zaujímavé a užitočné informácie z oblasti zdravia seniorov. Každý týždeň v mesiaci október sa budeme venovať jednej z uvedených tém:

– Infekčné ochorenia a očkovanie seniorov

– Zdravý životný štýl v séniu

– Riziká a prevencia pádov u seniorov

– Depresia, demencia a osamelosť seniorov

V rámci prevencie chronických neinfekčných ochorení môžete aj naďalej navštíviť Poradenské centrum ochrany a podpory zdravia (PCOPZ). Okrem anamnestických údajov, antropometrických vyšetrení, merania TK a pulzu, sa zisťujú  v krvi vybrané biochemické parametre (hladina cukru a tukových látok v krvi), meranie podkožného tuku, a u fajčiarov zisťovanie oxidu uhoľnatého vo vydychovanom vzduchu Smokerlyzerom. Po stanovení osobného rizikového skóre klient absolvuje záverečný poradenský rozhovor a odporúčania pre zlepšenie zdravia.

Vyšetrenia a poradenská činnosť je poskytovaná bezplatne a prebieha za dodržiavania protipandemických opatrení v režime OTP (očkovaní, testovaní, po prekonaní Covid-19.  Na vyšetrenie je potrebné prísť nalačno a vopred sa objednať na tel. č.: 058/732 32 57, -58 alebo e-mailom: rv.lengova@uvzsr.sk , rv.labuzikova@uvzsr.sk.