Opatrenia prijaté okresným krízovým štábom – informácia

Na základe 2 kôl plošného testovania sme zaznamenali nárast výskytu ochorenia COVID-19 v niektorých obciach okresu Rožňava – Dňa 31.1.2021 zasadal okresný krízový štáb – Na základe uznesenia krízového štábu a zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie boli prijaté  opatrenia:

Opatrenia prijaté okresným krízovým štábom – informácia.