Pokračovanie seriálu NOVÉ POTRAVINY

Dnes Vám prinášame pokračovanie seriálu NOVÉ POTRAVINY a dávame Vám do pozornosti nové potraviny, ktoré sú povolené a zaradené do únijného zoznamu alebo ktoré sa používajú v potravinách alebo na nich.

 • Olej zo slivkových jadier
 • Šalviový olej
 • Sušené ovocie Crataegus pinnatifida – Hloh veľkoplodý
 • Výťažok z kôry magnólie
 • Proteínový extrat z bravčových obličiek

 

Príklady ďalších nových potravín vybrané z únijného zoznamu nových potravín

 

Olej zo slivkových jadier [1]

Podmienky, za ktorých možno novú potravinu používať

 • Konkrétna potravina: Na vyprážanie a ako pochutina
 • Najvyššie prípustné množstvo: v súlade s bežným použitím rastlinných olejov

Špecifikácia

 • Opis/definícia:
  Olej zo slivkových jadier je rastlinný olej získaný lisovaním jadier slivky (Prunus domestica) za studena.
 • Zloženie:
  Kyselina olejová (C18:1): 68 %
  Kyselina linolová (C18:2): 23 %
  γ-tokoferol: 80 % celkového obsahu tokoferolov
  β-sitosterol: 80 – 90 % celkového obsahu sterolov
  Trioleín: 40 – 55 % triglyceridov
  Kyselina kyanovodíková: max. 5 mg/kg oleja

Šalviový olej (Salvia hispanica) [2]

Podmienky, za ktorých možno novú potravinu používať

 • Konkrétna potravina:
  Tuky a oleje – najvyššie prípustné množstvo 10 %
  Čistý šalviový olej – najvyššie prípustné množstvo 2 g/deň
  Výživové doplnky – najvyššie prípustné množstvo 2 g/de
 • Doplňujúce špecifické požiadavky na označovanie:
  Názov novej potraviny na označení potravín, ktoré ju obsahujú, je „šalviový olej (Salvia hispanica)“.

Špecifikácia

 • Opis/definícia:
  Šalviový olej sa vyrába lisovaním semien šalvie (Salvia hispanica L.) (99,9 % čistota) za studena. Pri jeho výrobe sa nepoužívajú žiadne rozpúšťadlá; vylisovaný olej sa uchováva v dekantačných nádobách a nečistoty sa odstraňujú filtráciou. Môže sa vyrábať aj extrahovaním pomocou superkritického CO2.
 • Výrobný proces:
  Vyrába sa lisovaním za studena. Pri jeho výrobe sa nepoužívajú žiadne rozpúšťadlá; vylisovaný olej sa uchováva v dekantačných nádobách a nečistoty sa odstraňujú filtráciou.
  Kyslosť vyjadrená ako kyselina olejová: ≤ 2,0 %
  Peroxidové číslo: ≤ 10 meq/kg
  Nerozpustné nečistoty: ≤ 0,05 %
  Kyselina alfa-linolénová: ≥ 60 %
  Kyselina linolová: 15 – 20 %

Sušené ovocie (Crataegus pinnatifida) – Hloh veľkoplodý [1]

Podmienky, za ktorých možno novú potravinu používať

 • Konkrétna potravina: bylinné nálevy, džemy a rôsoly (želé), kompóty
 • Najvyššie prípustné množstvo: V súlade s bežným použitím Crataegus pinnatifida
 • Doplňujúce špecifické požiadavky na označovanie:

Názov novej potraviny na označení potravín, ktoré ju obsahujú, je „sušené ovocie Crataegus pinnatifida“

Špecifikácia

 • Opis/definícia:
  Sušené ovocie druhu Crataegus pinnatifida, ktorý patrí do čeľade Rosaceae a je pôvodným druhom severnej Číny a Kórey.
 • Zloženie:
  Sušina: 80 %
  Sacharidy: 55 g/kg (vlhká hmotnosť)
  Fruktóza: 26,5 – 29,3 g/100 g
  Glukóza: 25,5 – 28,1 g/100 g
  Vitamín C: 29,1 mg/100 g (vlhká hmotnosť)
  Sodík: 2,9 g/100 g (vlhká hmotnosť)

Kompóty sú výrobky vyrobené tepelným spracovaním jedlých častí jedného druhu alebo viacerých druhov ovocia, celého alebo kúskov, tiež scedeného, bez významného zahustenia. Možno použiť cukry, vodu, cider, koreniny a citrónovú šťavu.


Výťažok z kôry magnólie [1]

Podmienky, za ktorých možno novú potravinu používať

 • Konkrétna potravina: mentolové cukríky (cukrovinky), žuvacia guma
 • Najvyššie prípustné množstvo:
  0,2 % na osvieženie dychu. Na základe maximálnej hladiny inkorporácie (0,2 %) a maximálnej hmotnosti žuvačky/mentolového cukríka (1,5 g) obsahuje každá porcia žuvačky alebo mentolového cukríka maximálne 3 mg výťažku z kôry magnólie.
 • Doplňujúce špecifické požiadavky na označovanie:
  Názov novej potraviny na označení potravín, ktoré ju obsahujú, je „výťažok z kôry magnólie“.

Špecifikácia

 • Opis/definícia:
  Výťažok z kôry magnólie sa získava z kôry Magnolia officinalis L. a vyrába sa pomocou superkritického oxidu uhličitého. Kôra sa pred rozdrvením a extrahovaním superkritickým oxidom uhličitým umyje a usuší v peci (aby sa znížil obsah vlhkosti). Výťažok sa rozpustí v lekárskom etanole a opätovne kryštalizuje na získanie výťažku z kôry magnólie. Výťažok z kôry magnólie pozostáva zvyčajne z dvoch fenolových zlúčenín, magnololu a honokiolu.Vzhľad: svetlohnedastý prášok
 • Čistota:
  Magnolol: ≥ 85,2 %
  Honokiol: ≥ 0,5 %
  Magnolol a honokiol: ≥ 94 %
  Eudesmol celkovo: ≤ 2 %
  Vlhkosť: 0,50 %
 • Ťažké kovy:
  Arzén (ppm): ≤ 0,5
  Olovo (ppm): ≤ 0,5
  Metyl-eugenol (ppm): ≤ 10
  Tubokurarín (ppm): ≤ 2,0
  Alkaloidy spolu (ppm): ≤ 10

Proteínový extrakt z bravčových obličiek [1]

Podmienky, za ktorých možno novú potravinu používať

 • Konkrétna kategória potravina:
  Výživové doplnky v smernici 2002/46/ES nesprávne vymedzené ako „potravinové doplnky“.
  Potraviny na osobitné lekárske účely v zmysle vymedzenia v nariadení (EÚ) č. 609/2013.
 • Najvyššie prípustné množstvá: 3 kapsuly/deň, čo sa rovná 12,6 mg extraktu z bravčových obličiek denne. Obsah diaminoxidázy (DAO): 0,9 mg/deň (3 kapsuly s obsahom 0,30 DAO/kapsula)

Špecifikácia

 • Opis/definícia:
  Proteínový extrakt sa získava z homogenizovaných bravčových obličiek prostredníctvom kombinácie zrážania soli a centrifugácie pri vysokej rýchlosti. Získaná zrazenina obsahuje hlavne proteíny so 7 % enzýmu diamínoxidáza (názvoslovie enzýmov podľa Medzinárodnej komisie pre enzýmy EC 1.4.3.22) a resuspenduje sa v systéme s fyziologickým tlmivým roztokom. Získaný extrakt z bravčových obličiek má formu enterických obalených peliet, aby sa dostali až do miest aktívnej digescie.
 • Konečný výrobok:
  Špecifikácia proteínový extrakt z bravčových obličiek s prirodzeným obsahom DAO (EC 1.4.3.22) v enterickom obalenom prípravku:
  Fyzický stav: tuhá látka
  Farba: sivožltá
  Vzhľad: mikropelety
  Enzymatická aktivita: 110 – 220 kHDU DAO/g pelety [(DAO REA (rádioextrakčná analýza diaminoxidázy)] Odolnosť voči kyselinám 15 min. 0,1 M HCl, počom nasleduje 60 min. v roztoku boritanu pri pH = 9,0: > 68 kHDU DAO/g pelety [(DAO REA (rádioextrakčná analýza diaminooxidázy)] Vlhkosť: < 10 %
 • Mikrobiologické kritériá
  Staphylococcus aureus: < 100 JTK/g
  Escherichia coli: < 10 JTK/g
  Celkový počet aeróbnych mikroorganizmov: < 104 JTK/g
  Celkový počet kvasiniek/plesní spolu: < 103 JTK/g
  Salmonella: neprítomná/10 g
  Enterobacteriaceae rezistentné voči žlčovej soli: < 102 JTK/g

Trpíte histamínovou intoleranciou? Čo je diaminoxidáza?

Diaminoxidáza (DAO) je enzým, ktorého hlavnou funkciou je rýchle a kontinuálne odbúravanie histamínu prijatého z potravy. Tento enzým je typicky prítomný v bunkách tenkého čreva, pečene, obličiek a v bielych krvinkách. Rýchlosť odbúravania histamínu je závislá na enzýmovej aktivite DAO. V prípade deficiencie alebo inhibície DAO sú prítomné symptómy histamínovej intolerancie (HIT). Nedostatočným odbúravaním histamínu trpí asi 2–3% populácie (trvalá HIT), častejšie sú postihnuté ženy po 40. roku života. [2]


[1] VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/2470 z 20. decembra 2017, ktorým sa zriaďuje únijný zoznam nových potravín v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 o nových potravinách
[2] DIAMINOOXIDÁZA [online]. [cit. 2023-02-23].Dostupné z https://www.unilabs.sk/vysetrenie/32