Povinná odborná príprava – DIIZOKYANÁTY

Zákon č. 517/2022 Z.z. ktorým sa mení systém odbornej prípravy osôb pre priemyselné a profesionálne použitia diizokyanátov ako látok alebo ako zložiek iných látok alebo zmesí v koncentrácii rovnej alebo vyššej ako 0,1 hm. %.