Pozitívny prípad COVID -19 zo dňa 5.8.2020

RÚVZ Rožňava zaznamenal  5.8.2020 vo večerných hodinách ďalší pozitívny prípad COVID-19 z okresu Rožňava. Pacient bol v poobedňajších hodinách na ÚPSVaR Rožňava, kde bol v kontakte s 2 zamestnancami. Zamestnancom bola nariadená karanténa, priestory boli vydezinfikované a boli prijaté všetky potrebné protiepidemické opatrenia. Pacient sa nachádza v domácej izolácii mimo okresu Rožňava. Na teraz máme všetky kontakty pod kontrolou, nie je potrebné sa obávať. RÚVZ Rožňava situáciu aj naďalej monitoruje.