Pozvánka na 6.ročník Rožňavského veľtrhu pre seniorov 2023

Október ako mesiac úcty k starším je už tradične v našom okrese spojený s Rožňavským veľtrhom pre seniorov.

Je to podujatie, kde za pekný úsmev získate mnoho potrebných informácií pre seniorov a ťažko zdravotne postihnuté osoby a tiež aj pre opatrovateľov a rodinných príslušníkov.

Srdečne Vás pozývame na jeho 6. ročník a ponúkame Vám prvú videopozvánku.