Prevencia nákazy HPV (ľudským papilomavírusom)

       Ľudské papilomavírusy  (HPV) sú najvýznamnejším príčinným faktorom vzniku rakoviny krčka maternice, ale aj iných malígnych (rakovina konečníka, orofaryngu, vulvy, vagíny a penisu) a benígnych nádorových zmien  u žien, a aj u mužov. Výskyt rakoviny krčka krčka maternice je na Slovensku oveľa vyšší ako v krajinách, kde je vyššia miera návštevnosti žien na preventívnych prehliadkach a ktoré už v minulosti zaviedli očkovanie proti papilomavírusom. Slovensko sa podľa incidencie a mortality na karcinóm krčka maternice zaraďuje do horšej polovice štátov Európy (1).  Vakcína proti HPV zachraňuje životy, pretože dokáže zabrániť väčšine prípadov tohto a iných onkologických ochorení.

     Ideálne je zaočkovať dievčatá a chlapcov v čase, keď je vysoko pravdepodobné, že ešte neboli infikovaní HPV vírusom a ich imunita dokáže reagovať na podanie vakcíny najvyššou tvorbou protilátok. Týmto obdobím je 9. – 15. rok života. V období medzi 12. rokom a dovŕšením 13. roku života je možné v rámci preventívnej prehliadky u všeobecného lekára pre deti a dorast dostať vakcínu proti HPV bezplatne. Staršie dievčatá a chlapci, a to vo veku od 13 do 16, resp. 18 rokov, môžu využiť benefit jednotlivých zdravotných poisťovní, ktorý je poskytovaný vo forme finančného príspevku (2).

     Regionálnou očkovacou kampaňou (RÚVZ so sídlom v Rožňave a RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici) chceme zvýšiť zdravotné uvedomenie a mieru zaočkovanosti proti vírusu HPV. S plagátmi a letákmi zameranými na HPV a na očkovanie proti HPV sa môžete  primárne stretnúť v ambulanciách všeobecných lekárov pre deti a dorast.  Venujte im svoju pozornosť, vďaka čomu možno zachránite život svojmu dieťaťu. 

 

 

POUŽITÁ LITERATÚRA

  1. ŠPÁNIK, L. a kol. Štandardný diagnostický a terapeutický postup pre komplexný manažment karcinómu krčka maternice [online]. Bratislava: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, 2019. 1. január 2019 [cit. 2022-08-18]. Dostupné z: https://www.standardnepostupy.sk/standardy-klinicka-onkologia/
  2. MZ SR. Bezplatné očkovanie 12. ročných detí v SR je veľký úspech [online]. Bratislava: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, 2022. 2. máj 2022 [cit. 2022-08-18]. Dostupné z: https://www.health.gov.sk/Clanok?hpv-rakovina-ockovanie-deti