Prvý potvrdený prípad COVID-19 v okrese Rožňava – 16.3.2020

RÚVZ so sídlom v Rožňave prijalo včera poobede oznámenie o pacientke, ktorá je v domácej izolácii, má respiračné príznaky a kontakt s osobou, ktorá pricestovala zo zahraničia. Jedná sa o 74 ročnú pacientku z obce Rochovce. Pacientka je v domácej izolácii, 14 ľuďom, ktorí boli v kontakte s potencionálnym zdrojom nákazy bola nariadená karanténa a sledovanie vlastného zdravotného stavu. Dnes budú vykonané ostatné odbery, ktoré potvrdia alebo vylúčia ostatné osoby, ktoré boli v kontakte s pacientkou. Situácia je zatiaľ pod kontrolou, t.č. stále vykonávame protiepidemické opatrenia a dohľadávame potencionálne kontakty. Situácia je na teraz zvládnutá.

Odporúčania pre obyvateľov obcí Slavošovce a Rochovce:

– nakoľko potvrdená pacientka na COVID-19 a potencionálny prameň nákazy sú z týchto obcí, vyzývame obyvateľov, aby dodržiavali karanténne opatrenia, nezdržiavali sa na miestach, kde sa stretáva viac ľudí, používali osobné ochranné pomôcky ak si potrebujú nakúpiť (rúško, šatka, šál) a aby sa čo najmenej zdržiavali v spoločnosti s inými ľuďmi
– samoizolácia v domácom prostredí, posilňovanie imunity, používanie rúška alebo masky a dôsledná osobná hygiena sú najlepšou prevenciou proti ochoreniu

Ľudí, ktorí boli v priamom kontakte s prípadom prešetrujeme a nariaďujeme karanténne opatrenia, odbery biologického materiálu a naďalej sledujeme situáciu. Dôležité je nepodliehať panike! To, že ochorenie zavíta aj do nášho okresu bolo vysoko pravdepodobné! Ak dodržiavate všetky opatrenia vyhlásené krízovým štábom SR, dbáte na osobnú hygienu a nie ste v kontakte s inými ľuďmi, nehrozí Vám nebezpečenstvo.