Čo sú hlavné rizikové faktory srdcovo-cievnych ochorení

Rizikové faktory, ktoré nemôžeme zmeniť:

Vek/Pohlavie

S vekom stúpa pravdepodobnosť ochorenia srdcovo-cievneho systému. Muži majú riziko vyššie než ženy. Najvyššie riziko srdcovo-cievnych chorôb majú muži nad 50 rokov. Avšak riziko stúpa aj u žien v menopauze.

Rodinná anamnéza

Srdcovo-cievne choroby často postihujú pokrvných príbuzných. Ak Vaši rodičia, starí rodičia, súrodenci prekonali alebo trpia na srdcovo-cievnu chorobu, Vaše riziko je vyššie. Vaše riziko je podstatne vyššie, ak Vaši príbuzní mali srdcovú alebo mozgovú príhodu mladší než 60-roční. Ak pochádzate z tzv. „rizikovej rodiny“, je pre Vás nadmieru dôležitá úprava každého z ďalších rizikových faktorov.

Osobná anamnéza

Ak už máte ochorenie tepien zásobujúcich srdce, mozog alebo dolné končatiny, je Vaše riziko cievnych príhod zvýšené. Úprava každého z ďalších rizikových faktorov je pre Vás nanajvýš dôležitá.

Rizikové faktory, ktoré môžeme zmeniť:

Fajčenie

Popri zapríčinení 90% prípadov rakoviny pľúc, fajčenie škodí aj Vášmu srdcu a cievam. Fajčiari cigariet majú o 70% viac infarktov myokardu ako nefajčiari. Fajčiari majú 5 krát vyššiu pravdepodobnosť náhlej smrti na rozsiahly infarkt myokardu než nefajčiari. Ak prestanete fajčiť, môžete napraviť škody spôsobené cigaretami Vášmu srdcu a cievam. Po ročnej abstinencii sa Vaše riziko môže znížiť na polovicu.

Vysoký krvný tlak

Normálna hodnota krvného tlaku u zdravého človeka je 120/80 mmHg (milimetrov ortuťového stĺpca) v každom veku. Vysoký krvný tlak poškodzuje Vaše cievy, mozog, obličky a iné orgány. Vysoký krvný tlak zvyšuje Vaše riziko mozgovej porážky, srdcového zlyhania a infarktu myokardu. Vysoký krvný tlak je mimoriadne nebezpečný, lebo mnohokrát sa dlhú dobu neprejavuje žiadnymi ťažkosťami, a tak ostáva neliečený. Ak je Váš „horný“ (systolický) tlak 160 mmHg a viac, a/alebo Váš „dolný“ (diastolický) tlak 90 mmHg a viac, navštívte svojho lekára.

 Vysoká hladina cholesterolu

Normálna hladina cholesterolu u zdravého dospelého človeka je menej než

5 mmol/l (milimolov na liter). Vysoká hladina cholesterolu v krvi môže spôsobiť upchatie Vašich ciev. Vysoká hladina cholesterolu v krvi môže mať viaceré príčiny. Strava bohatá na živočíšne tuky a cholesterol môže zvyšovať Vašu hladinu cholesterolu v krvi a tým i Vaše riziko srdcovo-cievnych chorôb. Nevhodné potraviny sú najmä: tučné mäso, vnútornosti, maslo, plnotučné syry, smotana, zmrzlina, margaríny z palmového a kokosového oleja, čokoláda, údeniny... Hladinu cholesterolu si môžete upraviť napríklad konzumáciou 5 kusov čerstvého ovocia a 500-800 g čerstvej zeleniny denne a tiež pravidelnou fyzickou aktivitou (napr. rýchlou chôdzou) denne 1 hodinu a udržiavaním si primeranej hmotnosti.

Diabetes mellitus (cukrovka)

Cukrovka spôsobuje zužovanie ciev zásobujúcich Vaše srdce a iné orgány. U osôb s cukrovkou je riziko srdcovo-cievnych chorôb výrazne zvýšené. K vývoju cukrovky u dospelých vedie veľmi často nadváha. Ak máte nadváhu, zmena zloženia potravy a zvýšenie fyzickej aktivity Vám môže pomôcť znížiť riziko ochorenia na cukrovku.

Telesná hmotnosť

Osoby s nadváhou umierajú na srdcovo-cievne choroby vo vyššom percente ako osoby s primeranou hmotnosťou. K nadváhe sa často pridružujú ďalšie rizikové faktory ako sú vysoký krvný tlak, cukrovka, vysoká hladina cholesterolu. Telesná hmotnosť sa hodnotí podľa indexu telesnej hmotnosti (BMI), ktorý sa vypočíta zo vzorca: váha (v kg) deleno výška na druhú (v metroch). Normálna hodnota BMI je pre ženy do 24 a pre mužov do 25. BMI do 30 je nadváha a BMI nad 30 je obezita. Jedzte viac čerstvej, surovej zeleniny a ovocia, strukovín, chlieb a pečivo s celozrnej múky, menej tučných a sladkých jedál. V kombinácii s pravidelnou fyzickou aktivitou Vám to pomôže schudnúť a udržať si primeranú hmotnosť.

HORE
Facebook RUVZRV