RÚVZ so sídlom v Rožňave zaznamenal pozitívny prípad COVID-19 – 4.8.2020

RÚVZ so sídlom v Rožňave zaznamenal dňa 4.8.2020 pozitívny prípad COVID-19 v okrese Rožňava. Pozitívna osoba sa zdržiavala v obci Plešivec, momentálne sa nachádza v karanténe mimo územia SR. U všetkých kontaktov bola nariadená domáca karanténa, sledovanie svojho zdravotného stavu a odber biologického materiálu na ochorenie COVID-19. Všetkým kontaktom vyšiel test negatívny, z toho dôvodu rušíme prijaté protiepidemické opatrenia.

Pozitívnych prípadov je na Slovensku ako aj v zahraničí stále relatívne veľa, myslite na ochranu seba a svojich blízkych. Používajte rúško (podľa zdravého rozumu – ak sú okolo mňa ľudia, s ktorými nie som denne v kontakte alebo ktorých nepoznám tak si ho nasadím, ak som sám vonku tak ho nepotrebujem), dôkladne si umývajte ruky, používajte dezinfekciu a dodržujte odstup. Uvedomujeme si, že pol roka sa náš život točí okolo koronavírusu a už toho máme naozaj všetci dosť, preto sa snažte používať zdravý sedliacky rozum a vyhnete sa tým nie len koronavírusu ale taktiež iným respiračným ochoreniam. Chráňte seba, svoje zdravie a zdravie svojich blízkych.