Seriál NOVÉ POTRAVINY – Hmyz ako nová potravina

Momentálne sú povolené štyri druhy hmyzu ako novej potraviny určenej na uvádzanie na trh v rámci EÚ.

Dnes Vám prinášame pokračovanie seriálu NOVÉ POTRAVINY a dávame Vám do pozornosti nové potraviny – HMYZ, ktoré sú povolené a zaradené do únijného zoznamu alebo ktoré sa používajú v potravinách alebo na nich.
 • Mrazené, sušené a práškové formy druhu Acheta domesticus (svrček domový)
 • Mrazené, sušené a práškové formy druhu Locusta migratoria (koník sťahovavý)
 • Mrazené, sušené a práškové formy druhu lariev múčiara obyčajného („múčneho červa“) (Tenebrio molitor)
 • Mrazené , pastovité, sušené a práškové formy Alphitobius diaperinus larvae (potemník sťajňový)

Mrazené, sušené a práškové formy druhu Acheta domesticus (svrček domový)[2]

Špecifikácia

Opis/definícia:

Nová potravina pozostáva z celých mrazených, sušených a práškových foriem svrčka domového. Pojem „svrček domový“ sa vzťahuje na dospelého jedinca druhu Acheta domesticus, čo je druh hmyzu patriaci do čeľade Gryllidae.

Nová potravina je určená na uvádzanie na trh v troch rôznych formách, a to:

 • tepelne spracovaný a mrazený celý svrček druhu  domesticus (A mrazené);
 • A. domesticus– tepelne spracované a lyofilizované (AD – sušené)
 • A. domesticus –tepelne spracované, lyofilizované a celé pomleté (AD – prášok z celého svrčka domového).

Minimálne 24 hodín pred zabitím hmyzu zmrazením nesmie hmyz prijímať žiadnu potravu, aby mohli dospelí jedinci vyprázdniť obsah čriev.

Podmienky, za ktorých možno novú potravinu používať:

Konkrétna kategória potravín(predávané ako také alebo pripravované podľa návodu):

 • Mrazené, sušené a práškové formy druhu Acheta domesticus
 • Bielkovinové výrobky iné ako analógy mäsa– najvyššie prípustné množstvá – mrazené formy 40 g/100 g, sušené alebo práškové formy 20 g/100g
 • Chlieb a rožky– najvyššie prípustné množstvá – mrazené formy 30 g/100 g, sušené alebo práškové formy10 g/100 g
 • Jemné pečivo, cereálne tyčinky a plnené cestoviny – najvyššie prípustné množstvá – mrazené formy 30 g/100 g, sušené alebo práškové formy 15 g/100 g
 • Sušienky – najvyššie prípustné množstvá – mrazené formy 30 g/100 g, sušené alebo práškové formy 8 g/100 g
 • Výrobky na báze cestovín (sušené)– najvyššie prípustné množstvá – mrazené formy 3 g/100 g, sušené alebo práškové formy 1 g/100 g
 • Polievky a polievkové koncentráty alebo prášky – najvyššie prípustné množstvá – mrazené formy 20 g/100 g, sušené alebo práškové formy 5 g/100 g
 • Spracované zemiakové výroby, pokrmy na báze strukovín a zeleniny a výrobky na báze cestovín alebo pizze– najvyššie prípustné množstvá – mrazené formy 15 g/100 g, sušené alebo práškové formy 5 g/100 g
 • Snacky na báze kukuričnej múky– najvyššie prípustné množstvá – mrazené formy 40 g/100 g, sušené alebo práškové formy 20 g/100 g
 • Nápoje pripomínajúce pivo, zmesi na prípravu alkoholických nápojov– najvyššie prípustné množstvá – mrazené formy 1 g/100 g, sušené alebo práškové formy 1 g/100 g
 • Orechy, olejnaté semená a cícer– najvyššie prípustné množstvá – mrazené formy 40 g/100 g, sušené alebo práškové formy 25 g/100 g
 • Omáčky– najvyššie prípustné množstvá – mrazené formy 30 g/100 g, sušené alebo práškové formy 10 g/100 g
 • Mäsové prípravky– najvyššie prípustné množstvá – mrazené formy 40 g/100 g, sušené alebo práškové formy16 g/100 g
 • Analógy mäsa– najvyššie prípustné množstvá – mrazené formy 80 g/100 g, sušené alebo práškové formy 50 g/100 g
 • Čokoládové cukrovinky– najvyššie prípustné množstvá – mrazené formy 30 g/100 g, sušené alebo práškové formy 10 g/100 g
 • Mrazené výrobky na báze fermentovaného mlieka– najvyššie prípustné množstvá – mrazené formy 15 g/100 g, sušené alebo práškové formy 5 g/100 g

Doplňujúce špecifické požiadavky na označovanie

Názov novej potraviny na označení potravín, ktoré ju obsahujú, je „mrazený druh Acheta domesticus (svrček domový)“, „sušený/práškový druh Acheta domesticus (svrček domový)“ v závislosti od použitej formy.

Na označení potravín, ktoré obsahujú mrazené, sušené alebo práškové formy druhu Acheta domesticus (svrček domový) sa musí uviesť informácia, že táto zložka môže vyvolať alergické reakcie u spotrebiteľov so známymi alergiami na kôrovce, mäkkýše a výrobky z nich, ako aj na roztoče prachu.

Táto informácia sa musí uviesť v tesnej blízkosti zoznamu zložiek.

Charakteristika a zloženie viac na: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022R0188

Ochrana údajov

Povolené dňa 3. marca 2022. Toto zaradenie sa zakladá na vedeckých dôkazoch a vedeckých údajoch, ktoré sú predmetom priemyselného vlastníctva a ktoré sú chránené v súlade s článkom 26 nariadenia (EÚ) 2015/2283.

Žiadateľ: Fair Insects BV, Industriestraat 3, 5107 NC Dongen, Holandsko.

Počas obdobia ochrany údajov smie novú potravinu umiestňovať na trh v rámci Únie iba spoločnosť Fair Insects BV, pokiaľ povolenie pre danú novú potravinu nezíska následný žiadateľ bez toho, aby použil vedecké dôkazy alebo vedecké údaje, ktoré sú predmetom priemyselného vlastníctva a sú chránené v súlade s článkom 26 nariadenia (EÚ) 2015/2283, alebo so súhlasom spoločnosti Fair Insects BV.

Dátum ukončenia ochrany údajov: 3. marec 2027.“


Mrazené, sušené a práškové formy druhu Locusta migratoria (koník sťahovavý)[3]

Špecifikácia

Opis/definícia:

Nová potravina pozostáva z mrazených, sušených a práškových foriem koníka sťahovavého. Pojem „koník sťahovavý“ sa vzťahuje na dospelého jedinca druhu Locustamigratoria (LM), čo je druh hmyzu, ktorý patrí do čeľade Acrididae (podčeľaď Locustinae).

Nová potravina je určená na uvádzanie na trh v troch rôznych formách, a to:

 • L. migratoria – tepelne spracované a mrazené (LM – mrazené);
 • L. migratoria – tepelne spracované a lyofilizované (LM – sušené)
 • L. migratoria – tepelne spracované, lyofilizované a celé pomleté (LM – prášok z celého koníka sťahovavého)

LM – sušené sa môžu predávať ako také alebo v prášku. V prípade LM – mrazené a LM – sušené sa nohy a krídla musia odstrániť, aby sa znížilo riziko črevnej zápchy, ktorá by mohla byť spôsobená požitím veľkých tibiálnych tŕňov hmyzu. LM – prášok z celého koníka sťahovavého sa získava mechanickým mletím hmyzu s nohami a krídlami a preosievaním s cieľom zmenšiť veľkosť častíc pod 1 mm.

Minimálne 24 hodín pred zabitím hmyzu zmrazením nesmie hmyz prijímať žiadnu potravu, aby mohli dospelí jedinci vyprázdniť obsah čriev.

Podmienky, za ktorých možno novú potravinu používať:

Konkrétna kategória potravín(predávané ako také alebo pripravované podľa návodu):

 • Mrazené, sušené a práškové formy druhu Locusta migratoria – koník sťahovavý
 • Spracované zemiakové výrobky, pokrmy na báze strukovín a výrobky na báze cestovín– najvyššie prípustné množstvá – mrazené formy 15 g/100 g, sušené alebo práškové formy 5 g/100g
 • Analógy mäsa– najvyššie prípustné množstvá – mrazené formy 80 g/100 g, sušené alebo práškové formy 50 g/100 g
 • Polievky a koncentrované polievky – najvyššie prípustné množstvá – mrazené formy 15 g/100 g, sušené alebo práškové formy 5 g/100 g
 • Konzervované/zavárané strukoviny a zelenina – najvyššie prípustné množstvá – mrazené formy 20 g/100 g, sušené alebo práškové formy 15 g/100 g
 • Šaláty– najvyššie prípustné množstvá – mrazené formy 15 g/100 g, sušené alebo práškové formy 5 g/100 g
 • Nápoje pripomínajúce pivo, zmesi na prípravu alkoholických nápojov – najvyššie prípustné množstvá – mrazené formy 2 g/100 g, sušené alebo práškové formy 2 g/100 g
 • Čokoládové cukrovinky – najvyššie prípustné množstvá – mrazené formy 30 g/100 g, sušené alebo práškové formy 10 g/100 g
 • Orechy, olejnaté semená a cícer– najvyššie prípustné množstvá –práškové formy 20 g/100 g
 • Mrazené výrobky na báze fermentovaného mlieka– najvyššie prípustné množstvá – mrazené formy 15 g/100 g, sušené alebo práškové formy 5 g/100 g
 • Párky a salámy– najvyššie prípustné množstvá – mrazené formy 30 g/100 g, sušené alebo práškové formy 10 g/100 g

Doplňujúce špecifické požiadavky na označovanie

Názov novej potraviny na označení potravín, ktoré ju obsahujú, je „koník sťahovavý (Locusta migratoria) – mrazený“, „koník sťahovavý (Locusta migratoria) – sušený/v prášku“, „prášok z celého koníka sťahovavého (Locusta migratoria)“ v závislosti od použitej formy.

Na označení potravín, ktoré obsahujú mrazené, sušené alebo práškové formy druhu Locusta migratoria (koník sťahovavý) sa musí uviesť informácia, že táto zložka môže vyvolať alergické reakcie u spotrebiteľov so známymi alergiami na kôrovce, mäkkýše a výrobky z nich, ako aj na roztoče.

Táto informácia sa musí uviesť v tesnej blízkosti zoznamu zložiek.

Charakteristika a zloženie viac na: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1975

Ochrana údajov

Povolené 5. decembra 2021. Toto zaradenie sa zakladá na vedeckých dôkazoch a vedeckých údajoch, ktoré sú predmetom priemyselného vlastníctva a chránené v súlade s článkom 26 nariadenia (EÚ) 2015/2283. Žiadateľ: Fair Insects BV, Industriestraat 3, 5107 NC Dongen, Holandsko. Počas obdobia ochrany údajov smie novú potravinu umiestňovať na trh v rámci Únie iba spoločnosť Fair Insects BV, pokiaľ povolenie pre danú novú potravinu nezíska následný žiadateľ bez toho, aby použil vedecké dôkazy alebo vedecké údaje, ktoré sú predmetom priemyselného vlastníctva a sú chránené v súlade s článkom 26 nariadenia (EÚ) 2015/2283, alebo so súhlasom spoločnosti Fair Insects BV. Dátum ukončenia ochrany údajov: 5. decembra 2026.“

Mrazené, sušené a práškové formy druhu lariev múčiara obyčajného („múčneho červa“) (Tenebrio molitor)[4]

Špecifikácia

Opis/definícia:

Nová potravina sú celé, teplom sušené múčne červy, buď celé (blanšírované a v peci sušené larvy) alebo vo forme prášku (blanšírované, v peci sušené a zomleté larvy). Pojem „múčny červ“ sa vzťahuje na larvárnu formu múčiara obyčajného (Tenebrio molitor), ktorý je druhom hmyzu patriacim do čeľade Tenebrionidae (potemníkovité).

Na ľudskú spotrebu sú určené celé múčne červy a žiadne časti sa neodstraňujú.

Minimálne 24 hodín pred fázou sušenia teplom larvy nesmú prijímať žiadnu potravu, aby mohli vyprázdniť obsah čriev.

Podmienky, za ktorých možno novú potravinu používať:

Konkrétna kategória potravín:

 • Sušené larvy múčiara obyčajného Tenebrio molitor, celé alebo v prášku
 • Bielkovinové výrobky – najvyššie prípustné množstvá – 10g/100g
 • Sušienky– najvyššie prípustné množstvá – 10 g/100 g
 • Pokrmy na báze strukovín – najvyššie prípustné množstvá –10 g/100 g
 • Výrobky na báze cestovín – najvyššie prípustné množstvá – 10 g/100 g

Doplňujúce špecifické požiadavky na označovanie

Názov novej potraviny na označení potravín, ktoré ju obsahujú, je „sušené larvy múčiara obyčajného Tenebrio molitor.“

Na označení potravín, ktoré obsahujú sušené larvy múčiara obyčajného Tenebrio molitor sa musí uviesť informácia, že táto zložka môže vyvolať alergické reakcie u spotrebiteľov so známymi alergiami na kôrovce a výrobky z nich, ako aj na roztoče prachu.

Táto informácia sa musí uviesť v tesnej blízkosti zoznamu zložiek.

Charakteristika a zloženie viac na: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0882&from=EN

Ochrana údajov

Povolená 22. júna 2021. Toto zaradenie sa zakladá na vedeckých dôkazoch a vedeckých údajoch, ktoré sú predmetom priemyselného vlastníctva a ktoré sú chránené v súlade s článkom 26 nariadenia (EÚ) 2015/2283.
Žiadateľ: SAS EAP Group, 35 Boulevarddu Libre Échange, 31650 Saint-Orens-de-Gameville, Francúzsko.
Počas obdobia ochrany údajov smie novú potravinu umiestňovať na trh v rámci Únie iba spoločnosť SAS EAP Group, pokiaľ povolenie pre túto novú potravinu nezíska následný žiadateľ bez toho, aby odkazoval na vedecké dôkazy alebo vedecké údaje, ktoré sú predmetom priemyselného vlastníctva a sú chránené v súlade s článkom 26 nariadenia (EÚ) 2015/2283, alebo so súhlasom spoločnosti SAS EAP Group.
Dátum ukončenia ochrany údajov: 22. júna 2026.“

Mrazené , pastovité, sušené a práškové formy Alphitobius diaperinus larvae (potemník sťajňový) [5]

Špecifikácia

Opis/definícia:

Nová potravina pozostáva z mrazených, pastových, sušených a práškových foriem celého potemníka stajňového. Pojem „potemník stajňový“ sa vzťahuje na larválnu formu druhu hmyzu Alphitobius diaperinus(ADL) patriaceho do čeľade Tenebrionidae (potemníkovité). Na ľudskú spotrebu sú určené celé potemníky stajňové, žiadne časti sa neodstraňujú.

Minimálne 24 hodín pred zabitím hmyzu tepelným ošetrením nesmie hmyz prijímať žiadnu potravu, aby mohli larvy vyprázdniť obsah čriev.

Nová potravina je určená na uvádzanie na trh v štyroch rôznych formách, a to:

 • celé blanšírované a mrazené larvy A. diaperinus (mrazené ADL)
 • pasta z celých blanšírovaných, mletých a mrazených lariev A. diaperinus (pastové ADL)
 • celé blanšírované a lyofilizované larvy A. diaperinus (sušené ADL) a iv) prášok z celých blanšírovaných, lyofilizovaných a mletých lariev A. diaperinus (práškové ADL)

Minimálne 24 hodín pred zabitím hmyzu zmrazením nesmie hmyz prijímať žiadnu potravu, aby mohli dospelí jedinci vyprázdniť obsah čriev.

Podmienky, za ktorých možno novú potravinu používať:

Konkrétna kategória potravín:

 • Mrazené, pastové, sušené a práškové formy larvy Alphitobius diaperinus (potemník stajňový)
 • Cereálne tyčinky – najvyššie prípustné množstvá – sušená forma 25 g/100 g,  prášková forma 25 g/100g
 • Chlieb a rožky– najvyššie prípustné množstvá – prášková forma20 g/100 g
 • Spracované a raňajkové cereálie – najvyššie prípustné množstvá –sušená forma 10 g/100 g, prášková forma 10 g/100g
 • Kaša – najvyššie prípustné množstvá – práškováforma15 g/100 g
 • Premixy (suché) pre pečené výrobky – najvyššie prípustné množstvá – prášková forma 10 g/100 g
 • Výrobky na báze sušených cestovín – najvyššie prípustné množstvá – prášková forma 10 g/100 g
 • Výrobky na báze plnených cestovín– najvyššie prípustné množstvá – prášková forma 10 g/100 g, mrazená alebo pastová forma 28 g/100 g
 • Sušená srvátka – najvyššie prípustné množstvá – prášková forma 35 g/100 g
 • Polievky–najvyššie prípustné množstvá – prášková forma 15 g/100 g
 • Jedlá na báze obilnín, cestovín– najvyššie prípustné množstvá – prášková forma 5 g/100 g
 • Pokrmy na báze pizze– najvyššie prípustné množstvá – sušená forma 5 g/100 g, prášková forma5 g/100 g
 • Rezance– najvyššie prípustné množstvá – prášková forma 10 g/100 g
 • Snacky iné ako hranolčeky – najvyššie prípustné množstvá – sušená forma 10 g/100 g, prášková forma 10 g/100 g
 • Hranolčeky/lupienky– najvyššie prípustné množstvá – prášková forma 10 g/100 g
 • Krekry a chlebové tyčinky – najvyššie prípustné množstvá – prášková forma 10 g/100 g
 • Arašidové maslo– najvyššie prípustné množstvá – prášková forma 15 g/100 g
 • Pikantný sendvič určený na priamu konzumáciu– najvyššie prípustné množstvá – práškováforma20 g/100 g
 • Mäsové prípravky -najvyššie prípustné množstvá – prášková forma 5 g/100 g, mrazená alebo pastovaná forma 14 g/100 g
 • Analógy mäsa– najvyššie prípustné množstvá – prášková forma 15 g/100 g, mrazená alebo pastovaná forma 40 g/100 g
 • Mlieko a analógy mliečnych výrobkov – najvyššie prípustné množstvá – prášková forma 10 g/100 g
 • Čokoládové cukrovinky– najvyššie prípustné množstvá – prášková forma 5 g/100 g
 • Výživové doplnky, ktoré sú v smernici 2002/46/ES nesprávne vymedzené ako „potravinové doplnky“, určené pre dospelú populáciu– najvyššie prípustné množstvá – prášková forma 4 g/deň

Doplňujúce špecifické požiadavky na označovanie

Názov novej potraviny na označení potravín, ktoré ju obsahujú, je „Mrazené/pastové formy larvy Alphitobius diaperinus larvae (potemník stajňový)“ alebo „ Sušené/práškové formy larvy Alphitobius diaperinus larvae (potemník stajňový)“ v závislosti od použitej formy.

Na označení výživových doplnkov, ktoré obsahujú túto novú potravinu, sa musí uvádzať, že uvedené výživové doplnky by nemali konzumovať osoby mladšie ako 18 rokov.

Na označení potravín, ktoré obsahujú mrazené, pastové, sušené alebo práškové formy larvy Alphitobius diaperinus (potemník stajňový), sa musí uviesť informácia, že táto zložka môže vyvolať alergické reakcie u spotrebiteľov so známymi alergiami na kôrovce a výrobky z nich, ako aj na roztoče prachu.

Táto informácia sa musí uviesť v tesnej blízkosti zoznamu zložiek.

Charakteristika a zloženie viac na: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0058&from=EN

Ochrana údajov

Povolená dňa 26. 1. 2023. Toto zaradenie sa zakladá na vedeckých údajoch, ktoré sú predmetom priemyselného vlastníctva a ktoré sú chránené v súlade s článkom 26 nariadenia (EÚ) 2015/2283. Žiadateľ: Ynsect NL B.V, Harderwijkerweg 141B, 3852 AB Ermelo, Holandsko. Počas obdobia ochrany údajov smie novú potravinu umiestňovať na trh v rámci Únie iba spoločnosť Ynsect NL B.V., pokiaľ povolenie pre túto novú potravinu nezíska následný žiadateľ bez toho, aby odkazoval na vedecké údaje, ktoré sú predmetom priemyselného vlastníctva a sú chránené v súlade s článkom 26 nariadenia (EÚ) 2015/2283, alebo so súhlasom spoločnosti Ynsect NL B.V. Dátum skončenia ochrany údajov: 26. 1. 2028.“

[1] Approval of fourthinsect as a NovelFood [online 20-3-2023] https://food.ec.europa.eu/safety/novel-food/authorisations/approval-insect-novel-food_en
[2] VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2022/188 z 10. februára 2022, ktorým sa povoľuje umiestnenie mrazených, sušených a práškových foriem druhu Achetadomesticus ako novej potraviny na trh v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2470
[3]VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2021/1975 z 12. novembra 2021, ktorým sa povoľuje umiestnenie mrazených, sušených a práškových foriem druhu Locustamigratoria ako novej potraviny na trh v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2470
[4] VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2021/882z 1. júna 2021,ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 povoľuje umiestnenie sušených lariev múčiara obyčajného Tenebriomolitor na trh ako novej potraviny a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2470
[5] VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2023/58 z 5. januára 2023, ktorým sa povoľuje umiestnenie mrazených, pastových, sušených a práškových foriem larvy Alphitobiusdiaperinus (potemník stajňový) ako novej potraviny na trh a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2017/2470

V súčasnosti je osem žiadostí pre hmyz, ktoré podliehajú hodnoteniu zo strany EFSA a ktoré sa majú uvádzať na trh v rôznych formách. [1]