SERIÁL Príjemný návrat do školy – #1 PRÍPRAVA DO ŠKOLY

Pripravte dieťa na školské povinnosti a naučte ho rutine

Začiatok školského roka je za dverami, a to znamená veľa povinností pre dieťa aj rodiča.
Aby nebolo toto obdobie pre vášho školáka a vás stresujúce, pozreli sme sa s odborníčkami z Úradu verejného zdravotníctva SR, doc. MUDr. Janou Hamade, PhD., MPH, MHA a MUDr. Hanou Janechovou na vaše najčastejšie otázky k nástupu prváčika alebo staršieho dieťaťa do školy.

 


PRÍPRAVA DO ŠKOLY

Včasná príprava školáka pred nástupom do školy zjednoduší jeho adaptáciu. Začnite svoje deti pripravovať na povinnosti spojené so školou už v predstihu. Zvyknúť si na povinnosti po 2-mesačných prázdninách môže byť pre deti náročné.

Zamerajte sa na zdravie dieťaťa

Zástupkyňa hlavného hygienika SR so zameraním na hygienu detí a mládeže – doc. MUDr. Jana Hamade, PhD., MPH, MHA radí, že ak si všimnete u svojho dieťaťa napríklad zmeny týkajúce sa zdravia očí (žmúrenie, problémy so zaostrením či iné problémy s videním), absolvujte ešte pred nástupom do školy prehliadku dieťaťa u očného lekára.

„V prípade, že dieťa trpí dioptrickou chybou, neliečenou tupozrakosťou alebo škúlením, je to pre neho hendikep. Čím skôr lekár chybu zraku zistí, tým je vyššia šanca na úspešné liečenie. Dieťa s očnou chybou musí vynaložiť veľa úsilia na to, aby vôbec videlo, rýchlejšie sa unaví, môže trpieť bolesťami hlavy a nedokáže sa sústrediť,“ hovorí odborníčka.

Postupne pripravte školáka na nové prostredie a režim

Každé dieťa je jedinečné, a podobne, aj nástup do školy je individuálna vec a môže sa stať, že nie u každého dieťaťa bude úplne bezproblémový. Ako tvrdí docentka Jana Hamade, dôležité je byť dieťaťu oporou a veriť, že to zvládne.

„Dieťa pripravte na školu formou spoločných rozhovorov. Vysvetlite mu, čo ho v škole čaká, objasnite mu, že škola má iné pravidlá a organizáciu dňa ako škôlka, a že ako školák bude mať aj zodpovednosť a do školy sa chodiť musí,“ dodáva.

Povzbuďte dieťa tým, že v škole si nájde nových kamarátov a naučí sa veľa nového a zaujímavého.Naopak, vyhnite sa strašeniu detí vetami ako „Počkaj, až pôjdeš do školy …“ alebo „Oni ťa v tej škole dajú do poriadku!“.

„Neprenášajte pochybnosti na dieťa. Budúci školák si tak môže vybudovať zbytočný odpor, neistotu alebo strach ku škole a už samotný štart bude veľmi negatívne poznačený. Prechod dieťaťa z materskej školy do základnej je veľmi dôležitým medzníkom v živote dieťaťa a jeho rodiny, preto by mal so sebou prinášať len pozitívne zážitky, keďže dieťa sa do školy prirodzene teší,“ zdôrazňuje zástupkyňa hlavného hygienika SR so zameraním na hygienu detí a mládeže Jana Hamade.

Ako by mala vyzerať adaptácia dieťaťa?

Ako hovorí doc. MUDr. Jana Hamade PhD.,MPH, MHA, pre rýchlu adaptáciu je zásadná pravidelnosť a veku primeraný systém pri akejkoľvek činnosti súvisiacej so školou.
Jej odporúčania sú nasledovné:

  • vhodné je už zo začiatku vypestovať u dieťaťa potrebné režimové prvky – vstávať v určitú hodinu a chodievať spať v rovnaký čas
  • po nástupe do školy si treba určiť, kedy sa  rodič bude s dieťaťom učiť – najvhodnejší čas nastáva, keď sa dieťa vráti zo školy a 1 až 2 hodiny si odpočinie
  • školská príprava predstavuje nielen samotné úlohy, ale aj upratovanie v taške, overenie ostrosti farbičiek a ceruziek, prípravu vecí na ďalší deň a podobne
  • spočiatku je na mieste s týmito činnosťami dieťaťu pomáhať, a to napríklad formou vysvetlenia, čo je potrebné do tašky vložiť, vybrať, aké úlohy urobiť

„Zo začiatku by malo ísť o spoločné činnosti, ktorých cieľom je dieťa naučiť, aby svoje povinnosti časom zvládalo samo,“ vysvetľuje odborníčka.


Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky