SERIÁL Príjemný návrat do školy – #2 PSYCHIKA

Pripravte dieťa na školské povinnosti a naučte ho rutine

Začiatok školského roka je za dverami, a to znamená veľa povinností pre dieťa aj rodiča.
Aby nebolo toto obdobie pre vášho školáka a vás stresujúce, pozreli sme sa s odborníčkami z Úradu verejného zdravotníctva SR, doc. MUDr. Janou Hamade, PhD., MPH, MHA a MUDr. Hanou Janechovou na vaše najčastejšie otázky k nástupu prváčika alebo staršieho dieťaťa do školy.


PSYCHIKA

Školáci môžu zažívať stres a úzkosť. Nepodceňujte ich psychické zdravie. Rozprávajte sa s deťmi a pomôžte im zvládať náročné dni v škole.

Stres u školáka neprehliadajte

Špecifické príznaky stresového stavu žiaka:

  • prestáva hovoriť o škole, dáva rodičom len potrebné informácie, na ktoré sa sami spýtajú,
  • nezvyčajné prerieknutia a neobratnosti v jednoduchých motorických zručnostiach,
  • sťažený optimálny výkon, ktorý je vyvolaný preťažením žiaka, ako aj množstvom úloh, ktoré musí riešiť v časovej tiesni.

„K stresu prispieva napríklad zvýšená kritika, veľké zaťaženie pamäte či ohromné ​​množstvo faktografie. Aj to vedie často k preťaženosti žiaka, poklesu výkonnosti a nástupu stresových stavov,“ tvrdí doc. MUDr. Jana Hamade PhD., MPH, MHA.

Po psychickej stránke by mal žiakovi pomôcť rodič aj učiteľ

Rodič:

  • mal by sa porozprávať s dieťaťom o jeho starostiach bez irónie, nemal by ho kritizovať a vytýkať mu nedostatky,
  • treba dať najavo pochopenie a vieru v zlepšenie danej situácie,
  • mal by dbať u dieťaťa na dostatok spánku, pohybu na čerstvom vzduchu a zdravú výživu,
  • je dôležité pomáhať žiakovi s plánovaním a organizáciou času,
  • treba si overiť, či žiakovi nespôsobuje stres i vysoká mimoškolská aktivita

Pedagóg:

  • by mal overiť aj možnosť stresov z blízkeho prostredia

 Až v prípade, keď ani po snahe pomoci zo strany rodičov a učiteľa príznaky stresu neustupujú, je potrebné vyhľadať školského psychológa. V prípade dlhodobého neriešeného stresu hrozí u dieťaťa nástup psychosomatických ochorení, akými sú bolesti hlavy, tráviace ťažkosti, poruchy spánku,“ upozorňuje doc. MUDr. Jana Hamade, PhD., MPH, MHA.

Na záver tejto témy odborníčka dodáva, že po psychickej stránke sa pripravuje dieťa na vstup do školy už počas pobytu v materskej škole. Tá sa snaží všestranne rozvíjať osobnosť dieťaťa, a to nielen jeho kognitívnu stránku, ale pripravuje dieťa aj po stránke psychickej, aby nedošlo ku sklamaniu v dôsledku úzkosti z nového prostredia. Dieťa by si malo odnášať priaznivý postoj k učeniu aj ku škole. Materská škola by mala kooperovať s rodičmi budúceho školáka, a to podávaním informácií o vzdelávacích programoch a vhodnosti školy pre dieťa.

Väčšina základných škôl organizuje dni otvorených dverí, kam sa môžu rodičia prísť aj s dieťaťom pozrieť, informovať a zoznámiť sa s novým prostredím.


Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Bratislava, 22.08.2023