SSAKI – Informácie k očkovaniu proti COVID-19 (Infoletters)

Slovenská spoločnosť alergológie a klinickej imunológie

Na základe mnohých vašich otázok, ktoré prináša každodenná prax, reagujeme vydaním informačných letákov, ktoré sa snažia v stručnej forme reagovať na najpálčivejšie otázky v súvislosti s očkovaním.